Горещи новини

Чуждите инвестиции намаляха с 47%

-15:29-Razloginfo.com

Преките чужди инвестиции в страната от януари до ноември 2021 г. са в размер на 1,277 млрд. евро, като намаляват с 1,11 млрд. евро (-46,5%) спрямо същия период на предходната година, обявиха от БНБ. Само през ноември 2021 г. чуждите инвестиции възлизат на 130,6 млн. евро, при 64.9 млн. евро година по-рано.Нетният привлечен дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества и плащания по сделки с недвижими имоти) е само 15,9 млн. евро за периода януари–ноември 2021 г. Той е по-малък с 255,4 млн. евро спрямо провлеченият дялов капитал за същия период на предходната година. Оказва се, че през първите 11 месеца на миналата година привлечените инвестиции в капитала на български фирми са съвсем малко повече от изтеглените от чуждестранни компании средства, които са били вложени в капитала на български дружества.

Нетните инвестиции на чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти в страната е отрицателен в размер на минус 7,5 млн. евро. Това показва че чужденците повече са продавали имоти в страната, отколкото са купували.

По предварителни данни, реинвестираната на печалба от чуждите инвеститори в български дружества от януари до ноември възлиза на 1,346 млрд. евро, при 832,7 млн. евро за същия период на предходната година.

Промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чужди инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити е отрицателна и възлиза на 84,8 млн. евро, при положителна стойност от 1,283 млрд. евро за периода януари – ноември на предходната година. Оказва се, че чуждите инвестиции през 2021 г. основно се дължат на печалба, реализирана от български компании, които чуждите инвеститори са оставили в българските си поделения. А привлеченият дялов капитал и получените от чужбина заеми намаляват.

Най-големите нетни преки чужди инвестиции в страната за периода януари–ноември 2021 г. са от Люксембург (369,2 млн. евро), Германия (298,8 млн. евро) и Белгия (169,4 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Русия (244,1 млн. евро) и Швейцария (78,6 млн. евро).

Нетните преките инвестиции на български фирми в чужбина от януари до ноември 2021 г. възлизат на 148,8 млн. евро, при 181,6 млн. евро година по-рано.

Източник: Информационна агенция „КРОСС“

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!