Горещи новини

РСДБЗН – Разлог предупреждава: Внимание! Пожароопасен сезон

-17:16-Razloginfo.com

С повишаването на дневните температури и настъпване на  етап „восъчна зрялост“ на посевите на житните култури на територията на община Разлог се увеличава пожарната опасност при извършване на дейности в земеделските земи. Със заповед на Кмета на гр. Разлог е обявен настъпил етап „восъчна зрялост“ на посевите на житните култури на територията на община Разлог.Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Разлог се обръща към гражданите, ръководителите на земеделски кооперации, частните арендатори и юридическите лица, собствениците и ползвателите на горски територии и на обекти във и в близост до тях за недопускане на вредни за екологията, трагични за собствениците и неприятни за жителите на населените места последици.

Да се има предвид за изпълнение следното:
1. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни
превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

 1. Не се разрешава извършването на ремонтни дейности по линейните обекти,
  преминаващи през житни площи, през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.
 2. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.
 3. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:
 • паленето на стърнища и други растителни остатъци;
 • използването на открити огнеизточници.
 1. Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи:

–   уведомяват писмено РСПБЗН – Разлог преди започване на жътвата в площи над 100 дка;

–  парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури;

 • организират или определят лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания, за което се изготвя и подписва протокол;
 • осигуряват земеделската техника и площадки за зареждане с леснозапалими течности (ЛЗТ) и горими течности (ГТ) с пожаротехнически средства;
 • носят отговорност за поддържане в изправно състояние и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите;
 • поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).
 1. Водачите на земеделска техника са длъжни да:
 • спазват установените правила и норми за пожарна безопасност;
 • извършват ежедневни технически прегледи за цялостното й състояние и започват работа само след като установят нейната техническа изправност;
 • В жътвената кампания се използва земеделската техника, която отговаря на изискванията на производителя за безопасна експлоатация. Техниката се осигурява с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене.
 • Земеделската техника се допуска до участие в жътвената кампания, ако е преминала годишен технически преглед, когато такъв се изисква съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или периодичен технически преглед съгласно Закона за движение по пътищата, и е осигурена с изискващите се пожаротехнически средства и искрогасители.
 • Повишено внимание при боравене с открит огън, тъй като една безотговорно хвърлена незагасена цигара или кибритена клечка от разсеяни граждани, може да стане причина за крупни пожари с тежки последици както за околната среда така и за частната собственост;

При пожар или друг инцидент своевременно да се сигнализират органите за пожарна безопасност и защита на населението чрез тел. 112.

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!