Горещи новини

Прекъсвания на електрозахранването, в Разлог и региона, за периода 9 – 13 ноември

-16:00-Razloginfo.com

Община Разлог
На 11.11.2020 г. /10:31 – 12:30 ч./ – Бачево: Александър Стамболийски 109, Васил Левски 16, 8, 14, 9, 5, 1, 6, 11, 13, 2, 12, 4, 15, 50, 7, Георги Димитров 20, 17, 14, 26, 24, 10, 19, 29, 18, 11, 27, 15, 23, 1, 21, 16, 25, 6, 13, 22, 5, 9, Костадин Катранджиев 7, Неофит Рилски 7, 12, 8, 11, 2, 10, Паисий Хилендарски 11, 6, 19, 14, 15, 2, 8, 5, 4, 12, 1, 13, 16, 9, 7, 3, Партизанска 6, 7, 10, 5, 2, 8, Пейо К. Яворов 1, 8, 10, 6, 4, 12, Пенчо Славейков 11, 13, Петър Берон 16, 18, 8, 1, 5, 7, 10, 12, 2, Рила 19, 16, 23, 8, Тодор Каблешков 99


На 09.11.2020 г. /08:31 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ На 10.11.2020 г. /08:46 – 10:00 ч.; 08:46 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ На 11.11.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 08:31 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ На 12.11.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 08:31 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ На 13.11.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 08:31 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Елешница, Общ. Разлог: 9-Ти Май 39, 3, 1 19, 7, 25, 9, 15, 2, 10, 11, 17, 5, 19, 21, 9 Кафе, 20, 29, 21, 21 Б, 23, 21 21, Александър Стамболийски 1, Безименна 6, 5, 8, 3, 46, 26, 11, 8, 48, 12, 27, 9, 16, 13, Братя Миладинови 26, 4, Варош 21, 25, 1, 2, 27, 10, 11, 3, 17, 6, 9, 22, 5, 4, Васил Бельов 16, 8, 27, 33, 3, 17, 13, 20, 29, 15, 21, 12, 5, 22, 2, 10, 1, 4, 25, 53, 85, 69, 26, 15, 57, 28, 95, 67, 103, 10, 50, 58, 44, 55, 54, 40, 49, 83, 45, 37, 30, 17, 75, 24, 59, 39, 48, 42, 74, 79, 56, 73, 105, 35, 19, 53, 93, 107, 36, 91, 65, 46, 92, 1, 34, 77, 97, 65, 40, 59, 145, 125, 62, 17, 100, 131, 143, 139, 104, 84, 133, 115, 68, 74, 76, 82, 18, 6, 92, 9, 111, 141, 119, 78, 113, 107, 117, 127, 20, 135, 80, 137, 96, 109, 94, Васил Левски 4, 20, 6, 7, 9, 3, 5, 10, 1, 2, 18, 20, 18, 22, 16, 13, 11, Втора 1, 10, 9, 5, 2, 2, Възраждане Поща, 10, 4, 3, 21, 6, 15, 27, 25, 8, 12, 17, 18, 5, Георги Димитров 51, 26, 32, 37, 22, 10, 16, 114, 17, 100, 21, 5, 6, 1, 23, 27, 36, 2, 28, 31, 18, 39, 13, 30, 20, 33, 3, 4, 19, 35, 14, 64, 7, 41, 12, 29, 105, 71, 69, 103, 129, 20, 120, 74, 18, 66, 38, 163, 18, 81, 44, 85, 56, 100, 59, 87, 22, 70, 76, 93, 65, 80, 94, 144, 68, 72, 60, 57, 99, 91, 63, 78, 55, 47, 82, 67, 95, 98, 27, 97, 45, 84, 62, 53, 49, 88, 69, 79, 74, 48, 46, 114, 73, 83, 54, 64, 42, 58, 96, 50, 86, 108, 90, 101, 77, 40, 106, 92, 75, 51, 110, 85, 114, 120, 12, 123, 126, 1, 5, 116, 111, 156, 132, 99, 122, 109, 105, 117, 121, 127, 138, До Бивша Автогара, 129, 125, 128, 118, 22, 134, 113, 161, 18, 15, 48, 164, 166, 43, 149, 146, 131, 177, 169, 154, 147, 167, 175, 153, 135, Цдг, 156, 18, 173, 168, 172, 18 1, 140, 90, 170, 142, 189, 145, 179, 183, 162, 133, 155, 137, 157, 181, 159, 191, 151, 141, 148, 171, 165, 152, 158, 174, 193, 102, Дванадесета 5, 11, 9, 8, 4, 2, 3, 6, 7, Девета 4, Деветнадесета 1а, Десета 1, 4, 2, Единадесета 1, 4, 1, Иван Вазов 13, 16, 1, 1, 2, 6, 5, 4, 7, 12, 10, Имот 026026 , Кокиче 21, 26, 4, 21, 7, 24, 1, 17, 14, 31, 19, 16, 33, 12, 29, 5, 20, 2, 8, 23, 7, 15, 3, 10, 35, 29, 14, 17, 4, 21, 37, 2, 31, 26, 10, Комсомолска 1, 11, 9, 5, 3, Лале 1, 2, М.Долни Мин.Бани 21 Вила, Офис, Вила, Местност Андрианов Чарк Обект, Местност Баните , Местност Полене , Мечта 20, 4, 10, 18, 9, 7, 16, 3, 1 Млекопреработване, Минно Селище Работилница, Фуражомелка, Работилница, Цех, Офис, Офис, Обект, Пункт, Фуражомелка, Офис, Работилница, Фуражомелка, Църква, Фуражомелка, Дом, Младост 27, 4, 2, 6, 7, Неуточнен Адрес Пречиствателна Ст-Ция, ПИрин 20, 13, 16, 8, 11, 15, 17, 7, 2, 1, 3, 9, 5, Победа 26, 11, 13, 15, 1, 7, Първа 14, 6, 4, 12, 3, 10, 16, 8, 1, 2, Рила 4, 6, 1, 2, Родопи 1, 7, 4, 3, 3, 1, 10, 6, 7, Трета 9, 8, 3, 5, 12, 14, 6, 10, 16, 4, 2, Тринадесета 3, 2, 5, Цар Калоян 13, 12, 1, 14, 16, 11, 4, 2, 5, 8, 3, 7, 9, Цар Симеон 12, 11, 3, 9, 1, 10, 10, 9, Четвърта 5, 1, 2, 3, 2, Шеста 2, 1, Работилница, Фурахомелка, 2, 19, Жилище Временно ЗахранванеНа 09.11.2020 г. /08:31 – 16:30 ч./ – Елешница, Общ. Разлог: 9-Ти Май 3, Васил Бельов 53, Васил Левски 18, Възраждане 10, 4, 3, 21, 6, 15, 27, 25, 8, 12, 17, 18, 5, Георги Димитров 105, Местност Полене , Мечта 20, 4, 10, 18, 9, 7, 16, 3, 1 Млекопреработване, Минно Селище Офис, Обект, Пункт, Фуражомелка, Работилница, Цех, Офис, Младост 4, 2, 6, 7, Неуточнен Адрес Пречиствателна Ст-Ция, Победа 26, 11, 13, 15, 1, 7, Четвърта 2, Фурахомелка, 2
На 10.11.2020 г. /10:31 – 12:30 ч./ – Горно Драглище: Двадесет И Втора 4, 1, 3, 6, 2, Двадесет И Пета 3, Двадесет И Първа 4, 1, 2, 6, 10, 26, 22, 42, 18, 16, 12, 20, 14, Двадесет И Трета 2, 14, 5, 19, 11, 12, 4, 6, 9, 21, 7, 23, 8, 10, 15, 25, Двадесет И Четвърта 16, 8, 2, 1, Двадесета 5, 7, 3, Деветнадесета 1, 18, 55, 28, 99, 2, 40, 43, 35, 39, 22, 27, 36, 9, 15, 10, 34, 17, 23, 38, 31, 19, 4, 26, 30, 16, 11, 21, 5, 44, 45, 24, 7, 42, 12, 25, 46, 6, 3, Неуточнен Адрес Магазин, Осемнадесета 9, 11, 5, 7, 15, 3, Първа 33, 7, Седемнадесета 15, 17, 7, 11, 2, 5, 19, 13, 3, 1, 9, Седма 6, Четиринадесета 22, Шестнадесета 8, 3, 2, 5, 7, 1, Вила
На 10.11.2020 г. /13:01 – 15:00 ч./ – Горно Драглище: Втора 1, 2, 3, Деветнадесета 25, Първа 44, 51, 42, 45, 43, 46, 47, 14, Трета 8, 14, 9, 6, 10, 99, 1, 24, 4, 16, 26, 18, 7, 5
На 11.11.2020 г. /08:46 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ На 13.11.2020 г. /08:46 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Разлог: База Предел , Бел Път , Бойков Рид , Горен Стопански Двор , Дългия Рид , Изворите 126, Калугерица , Местност Баба Цвета Вила, Вила, Местност Бойков Рид Вила, Овчарник, Стопанска Постройка, Вила, Обор, Сервиз, Имот, Вила, 1, Местност Бяла Поляна , Местност Калугерица , Местност Кошольовото Вила, Стопанска Постройка, Вила, Местност Кулата , Местност Кулиното Ретранслатор И Чайна, Чайна, Местност Лаго – Изг. Чарк , Местност Лаго-Равнако , Местност Лаговете-Стр.Река , Местност Логовете Бунгало, Вила, Касетка, Вила, Мандра, Вила, Помпа, Стопанска Постройка, Вила, Касетка, Мандра, Местност Мах.Кацарска , Местност Мразеница Горски Пункт, Местност Мразеницаа , Местност Пети Километър Ферма, Местност Предел Курорт Предел, Вила, Хотел, Хотел, Вила, Курорт Предел, Почивна База, Вила, Ретранслатор, Почивна Станция, Почивна Станция, Помпа, Лагер, Вила, Базова Станция, Вила, Вила, То Офиси И Магазин За Цветя, Сграда, Почивна База, Пункт, Лагер, Ски-Влек, Чайна, Вила, Почивна Станция, Почивна База, Магазин, Почивна База, Кафе, Кантон, Горски Пункт Планковото, Ресторант, Закуски, Жилищна Сграда, Бунгало, Почивна Станция, 1 Вила, 1, Каравана, Горски Пункт, Хижа, Вила, Стол, Фургон, Бунгала, Местност Пром.Зона-Долен Стопански Двор , Местност Раплево Вила, Местност Солището , Местност Стружка Река – Лагове , Местност Тишето Бунгала Болница Разлог, Почивна База Длс, Обект, Вила, Местност Шипоко Вила, Вилна Сграда, Вила, Вила, ПИ №46 , Предел Бунгало, Раплево , Саровица Кулата , Средорек , Требища , Требище , Черна Река , Вила
На 11.11.2020 г. /08:46 – 16:30 ч./ На 13.11.2020 г. /08:46 – 16:30 ч./ – Разлог: Бел Път , Горен Стопански Двор , Местност Баба Цвета Вила, Местност Калугерица , Местност Лаго – Изг. Чарк , Местност Лаго-Равнако , Местност Лаговете-Стр.Река , Местност Логовете Вила, Помпа, Стопанска Постройка, Местност Мах.Кацарска , Местност Предел Вила, Помпа, Лагер, Вила, Базова Станция, Местност Пром.Зона-Долен Стопански Двор , Местност Стружка Река – Лагове , ПИ №46 , Средорек , Требище , Черна Река , Вила
На 11.11.2020 г. /13:01 – 15:00 ч./ – Бачево: Александър Стамболийски 3, 1, 6, Васил Левски 2, Георги Димитров 104, 57, 17, 16, Димо Хаджидимов 3
На 12.11.2020 г. /10:01 – 16:30 ч./ – Долно Драглище: Първа 16, Повилион
На 12.11.2020 г. /10:31 – 12:30 ч./ – Бачево: Александър Стамболийски 97, 68, 4, 103, 105, 107, 72, 99, 93, 111, 66, 95, 101, 109, 120, 64, 20, 74, Асен Лагадинов 2, 5, 10, 3, 7, 9, 1, Атанас Попстоянов 1, Георги Димитров 109 5, 109 1, 109 4, 120, 106, 97, 93, 91, 95, 109 2, 101, 88, 107, 109, 116, Местност Перивол Овчарник-Грамадите, Грамадите, Никола Парапунов 1, 3, 7, 5, 6, Петър Берон 6, Петър Прангов 7, 8, 1, 3, 9, 5, 4

Община Банско
На 13.11.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Банско: Акад. Йордан Иванов 16, 14, 1, 12, България 9, Църква, 4, Македония 2, Патриарх Евтимий 11, 23, 15, 19, 4, 21, 17, 13, Победа 1, 6, 4, 3, 5, 7, 2, Тодор Александров 32, До Подлеза, 34
На 13.11.2020 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Банско: Грамадето , Местност Грамадето 1, Местност Кошерината 1, Найден Геров 3, 30 1, 14 1, 6, 16 1, 12 1, 1, Стражите 4, 2

Община Белица
На 10.11.2020 г. /08:46 – 10:00 ч.; 08:46 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ На 11.11.2020 г. /08:31 – 16:30 ч.; 08:31 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ На 12.11.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 08:31 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ На 13.11.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 08:31 – 16:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Горно Краище: Единадесета 44, Осма 7, ТП г. Крайще 2, 1
На 10.11.2020 г. /08:46 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ На 11.11.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ На 12.11.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ На 13.11.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Белица, Общ. Белица: Двадесет И Трета , Извън Регулацията 99, Пета 9
На 10.11.2020 г. /08:46 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ На 11.11.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ На 12.11.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ На 13.11.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Краище, Общ. Белица: 39270.25.208 , І-500, Кв.35 , Владимир Поптомов 2, Втора 2, 1, 10, 6, 8, 10, Двадесет И Втора , Двадесета 5, Девета 14, 4, 12, 10, 5, 8, 2, 1, 7, 3, 9, 10, Деветнадесета 2, Десета 4, 1, 3, 8, 2, 9, Единадесета 12, 5, 8, 16, 6, 17, 22, 116, 24, 20, 7, 10, 14, 9, 6а, 4, 1, Извън Регулация , Извън Регулацията 8, 8, 7, 4, 10, 5, 9, 14, 13, 19, 6, 59, 99 Жилище, 55, 99, Дърводелски Цех, Банциг, 40, 99, 42, 41, Местност Гарата , Неуточнен Адрес Поща, 100, 57, Осма 8, 4, 9, 11, 1, 17, 6, 16, 14, 13, 2, 12, 7, Пета 11, 17, 5, 13, 20, 23, 16, 8, 1, 6, 7, 9, 6, Първа 23, 34, 10, 40, 28, 29, 26, 36, 12, 16, 9, 7, 15, 6, 20, 1, 11, 18, 14, 8, 2, 17, 32, Р-Н Стопански Двор Сграда, Седемнадесета 4, 17, Седма 8, 2, 1, 12, 6, 4, 3, 22, Трета 2, 8, 6, 7, 1, 11, 16, 9, 10, Усоето , Четвърта 24, 17, 7, 18, 20, 22, 11, 5, 19, 14, 16, 9, 2, 8, 12, 6, Шеста 99, 8, 6, 16, 7, 4, 2, 1, 9, 16, Шестнадесета 6, 4, М. Гарата
На 10.11.2020 г. /08:46 – 16:30 ч./ На 11.11.2020 г. /08:31 – 16:30 ч./ На 12.11.2020 г. /08:31 – 16:30 ч./ На 13.11.2020 г. /08:31 – 16:30 ч./ – Белица, Общ. Белица: Извън Регулацията 99, Пета 9
На 10.11.2020 г. /08:46 – 16:30 ч./ На 11.11.2020 г. /08:31 – 16:30 ч./ На 12.11.2020 г. /08:31 – 16:30 ч./ На 13.11.2020 г. /08:31 – 16:30 ч./ – Краище, Общ. Белица: 39270.25.208

Община Якоруда
На 12.11.2020 г. /11:30 – 16:30 ч./ – Юруково: Безименна 4
На 12.11.2020 г. /08:30 – 15:30 ч./ – Юруково.

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!