Горещи новини

Във връзка с началото на отоплителния сезон РСПБЗН – Разлог припомня основните правила за пожарна безопасност при експлоатация на отоплителни и нагревателни уреди

-10:24-Razloginfo.com
  1. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ:

–Преди началото на отоплителния сезон да се извърши проверка на отоплителните уреди и при необходимост да се ремонтират, за да бъдат изправни! Препоръчва се проверката и ремонтът да се извършат от специалисти със съответната квалификация!– Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!
– Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди!
– Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими материали и предмети. Препоръчва се разстояние най-малко 1 метър от уредите до горими материали.

– Не използвайте електрическите отоплителни уреди за сушене на дрехи.
– Осигурете безопасността на децата, като поставите предпазители на контактите.
– При включени електроуреди никога не оставайте децата без наблюдение!
– Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане.

  1. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА):
    – Не използвайте самоделни отоплителни уреди за твърди горива!
    – Да се предвиди отстояние от печките до горими предмети и материали не по-малко от 50 см.

– Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали;
– Да се постави негорима подложка с прагове от трите страни с размер 50 см  отпред и по 20 см отстрани на печката;
– Димоотводните тръби (кюнците) да се укрепят стабилно.
– Отворите към комина трябва да се затварят със стандартно изработени ламаринени розетки.
– Преди началото на отоплителния сезон комините задължително да се почистят от налепи и сажди. Препоръчва се почистване на комините и по време на отоплителния сезон при необходимост!

– Не разпалвайте печките с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.).
– Винаги след ползване на печка на твърдо гориво тя трябва да се угасява докрай.

– Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия в контейнерите за смет!
– Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и др. запалими материали.

– Не оставяйте дърва за сушене в близост до печките и в празните обеми (където има такива-например фурни и др.) на печките!
– Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди! Никога не ги заключвайте! Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!