Горещи новини

Грамота за доброта получиха ученици от ОУ „Н. Парапунов“ в Разлог

Грамота за доброта и подаръци от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Разлог, получиха две момчета с големи сърца от 4 б клас – Иван... Read more »

error: Content is protected !!