Горещи новини

60 млн. лв. ще бъдат осигурени за националната кампания по засаждане на 100 милиона дървета до 2030 г.

| 14:00

Общо до 60 млн. лв. ще бъдат осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) за подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания чрез залесяване. Програмата ще подпомогне и развитието на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики в и извън защитените зони от мрежата „Натура 2000“.Мярката е стъпка към реалното изпълнение на инициативата на заместник министър-председателя по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов за засаждане на 100 милиона дървета в България до 2030 година. По този начин България се присъединява към кампанията на Европейската комисия за засаждане на 3 милиарда дървета до 2030 г.

По време на Седмицата на гората Управляващият орган на ОПОС проведе поредица от срещи с представители на всички държавни горски предприятия към Министерство на земеделието, които са потенциални бенефициенти по процедурата. Бяха обсъдени възможностите и необходимите дейности за стартирането на инициативата в кратки срокове и успешната й реализация до края на 2023 г.

Новата мярка за подобряване на природозащитното състояние на горски природни местообитания чрез залесяване е заложена по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“. Тя получи подкрепа от Комитета за наблюдение на ОПОС, проведен на 24 март т. г., на който присъстваха и представители на Европейската комисия.

Предстои Министерският съвет да одобри включването на новата мярка в Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“. След това предложението за изменение на програмата ще бъде изпратено за одобрение от Европейската комисия.

Повече за инициативата „3 милиарда дървета до 2030 г.” можете да видите на https://ec.europa.eu/environment/3-billion-trees_bg?etrans=bg

Източник: Информационна агенция „КРОСС“

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.
МОНДИАЛ 2022 КАТАР
error: Content is protected !!