Горещи новини

450 лв. на дете – коледен бонус

-10:51-Razloginfo.com

Коледен армаган от държавната хазна ще получат родителите в размер на 450 лева за всяко дете. Бонусът ще бъде получен посредством понижение на дължимите налози за годината от единия родител. Тъй като в редица компании изплащат заплатите за текущия месец няколко дни преди края му, действително подаръкът може да бъде получен още преди края на годината.Досега един от родителите ползваше данъчно улеснение в размер на 20 лева за всяко дете. Но в края на предходната година, когато към момента имаше постоянно правителство, размерът на данъчното улеснение беше повишен изобилно . Реално бонусът в този момент ще бъде ползван за първи път, като бъде понижен дължимият налог върху доходите за 2021 година Данъчното улеснение разрешава годишният облагаем приход на родител да бъде понижен с 4500 лева за едно ненавършило пълнолетие дете, с 9000 лева за две ненавършили пълнолетие деца и с 13500 лева за три и повече ненавършили пълнолетие деца. Тъй като данъкът върху доходите е 10%, действително бонусът от хазната ще бъде 450 лева за едно дете, 900 лева за две деца и 1350 лева за три и повече деца.

Дължимите данъци при отглеждане на дете с 50 и с над 50 на 100 степен на увреждане ще бъдат намалявани с 900 лева Данъчното улеснение може да се ползва за деца, които към 31 декември отговарят на няколко изисквания.

Децата би трябвало да са местни лица на държава-членка на Европейския съюз, както и да не са настанени в обществена или интегрирана здравно-социална услуга за грижа на пълна държавна прехрана. Облекчението се ползва за деца, които не са навършили пълнолетие. Но облекчението се ползва в това число и за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие.

По отношение на родителя също се претендира да е местно лице или да е установено за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз. Облекчението може да ползва родител, който не е лишен от настойнически права, в случай че детето не е настанено извън семейството и за него не е учредено настойничество. Облекчението може да ползва и родител, на който не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод или настойник, или член на семействата на родственици или близки, когато детето е настанено за период не по-кратък от 6 месеца при родственици или близки по смисъла на Закона за защита на детето, или приемен родител, когато детето е настанено дългосрочно за отглеждане  в приемно семейство.

Облекчението може да бъде ползвано посредством работодателя или посредством подаване на годишна данъчна декларация при започване на 2022 година за получените приходи през актуалната година. От облекчението може да се възползват и еднолични търговци, както и земеделски производители. Важно е преди родителите да представят нужните документи за прилагане на данъчно улеснение да проверят данъчно-осигурителната си сметка. Ако имат неплатени задължения към хазната, би трябвало да ги платят, за да се възползват от данъчната отстъпка. Най-лесно човек може да провери наистина ли има стари задължения на уеб страницата на Национална агенция за приходите с персонален идентификационен код (ПИК).

Правила

Необходими документи

За прилагане на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания посредством работодателя по главното трудово правоотношение, работникът/служителят в период от 30 ноември до 31 декември 2021 година би трябвало да даде няколко документа. Това са декларация за прилагане на данъчното облекчение за деца и/или декларация за прилагане на данъчното облекчение за деца с увреждания и копие на годно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето. Необходима е и декларация, че при подаване на документите пред работодателя, родителят няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. За улеснение, вместо спомагателна декларация, родителят би трябвало да отбележи в декларацията за прилагане на данъчните облекчения за деца, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения .

До 31 януари 2022 година работодателят по основното трудово правоотношение би трябвало да пресметне размера на дължимия годишен налог върху доходите с ползваното облекчение. Тъй като облекчението е огромно , освен дължимият налог за декември ще бъде понижен , а повечето родители ще имат да получават пари от хазната. В тези случаи до 31 януари 2022 година работодателят би трябвало да даде на родителя надвнесения налог, а в следствие сумата ще му бъде възстановена с прихващане от последващи вноски към държавния бюджет за налози върху доходите. Ако работодателят не е дал на чиновниците си надвнесения налог , родителите могат да ползват данъчните облекчения с подаване на годишна данъчна декларация, даже в случай че имат единствено приходи от заплати.

Семейства с ниски доходи

Родителите могат да си разделят сумата

Вторият би трябвало да подаде декларация

Родителите с ниски доходи могат да си разделят облекчението. По принцип всяко от облекченията за деца или за деца с увреждания се ползва единствено от единия родител (приемен родител, настойник или роднина). Размерът на облекчението макар че е голям може да се окаже, че надвишава дължимия налог върху доходите за годината. Например, в случай че човек работи на минимална заплата от 650 лева , за година взима общо 7800 лева , което е по-малко от сумата, с която се понижават облагаемите приходи за две деца – 9000 лева Затова е възможно , когато размерът на облекчението надвишава сумата на годишните приходи (след приспадане на осигуровките и нормативно признатите разходи) на единия родител, разликата да се ползва от другия родител (другия приемен родител, настойник или роднина). Това става с подаване на годишна данъчна декларация за доходите от 2021 година. В тези случаи сумарно размерът на данъчното облекчение, ползвано от двамата родители, надлежно приемни родители, близки или родственици, не може да надвишава допустимия размер, съгласно броя на децата.

Източник: Информационна агенция „КРОСС“

Последвайте ни:

1 Comments

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!