Горещи новини

160 млн.лв. е бюджетният дефицит

-9:56-Razloginfo.com

На база на предварителни данни и оценки се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) към края на ноември 2021 г. да бъде положително в размер на около 570 млн. лв. или 0,4 на сто от БВП. На месечна база за ноември се очаква салдото по КФП да бъде дефицит в размер на близо 160 млн. лева, съобщава Министерството на финансите.Данъчните и осигурителните приходи за ноември 2021 г. отчитат значителен ръст спрямо същия месец на предходната година, като основен принос имат авансовите вноски за корпоративен данък предвид променения краен срок за подаване на декларациите за промени на авансовите вноски през 2021 г. по чл. 88 на ЗКПО (15-и ноември).

От друга страна, разходите също нарастват значително, основно поради по-високите социални плащания, разходи за субсидии, здравноосигурителни плащания и други. Поради тази причина за месеца се очаква превишение на разходите над приходите и дефицит по КФП на месечна база.

Приходите, помощите и даренията по КФП към ноември 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 47 790 млн. лв. (94,5 на сто от актуализирания годишен разчет), като спрямо същия период на 2020 г. се отбелязва ръст от близо 7,4 млрд. лева на данъчните и неданъчните приходи и ръст на постъпленията от помощи с 0,7 млрд. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към ноември 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 47 220 млн. лв., което е 85,6 на сто от годишния разчет. За сравнение, разходите по КФП за същия период на 2020 г. бяха в размер на 39 912,5 млн. лева.

Значителният ръст на разходите към ноември 2021 г. спрямо същия период на предходната година е свързан, от една страна, с по-ниската база през 2020 г., когато през същия период има отчетени значително по-малки по размер разходи за борба с пандемията от COVID-19, докато към ноември 2021 г. тези разходи са съществени, и от друга страна – на политиката по доходите, политиките в социалната сфера и по-високите разходи за администрацията, заложени в ЗДБРБ за 2021 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към ноември 2021 г. от централния бюджет, възлиза на 1547,4 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Източник: fakti.bg

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!