Горещи новини

Христо Зайков: Общинският съвет в Разлог е превърнат в случаен сбор от хора, където няма място за инакомислещи

| 22:26

След изявлението на общинските съветници Христо Зайков и Димитър Марков, в рамките на Razloginfo.com, в началото на седмицата, фикцията зам. кмет на Разлог се изцепи, говорейки в стил гузен негонен бяга.

Вижте как отговори на тази неадекватност Христо Зайков в своя профил във Фейсбук:

„Г-н Гюров, втори ден продължаваме задочната дискусия, и се радвам, че това става в писмена форма и публично, за да няма не чул, не разбрал. Много моля, да запазите добрия тон и да не принизявате разговора в личностни нападки нямащи нищо общо с темата.
Първо искам да е кристално ясно едно фундаментално нещо – Общината се управлява от Кмет, който определя приоритетите и насоките, предлага решения, а Общинския съвет приема или не, част от тези решения, влизащи в компетенциите му. За съжаление за времето за което съм общински съветник, ролята на общинския съвет е незначителна при определяне политиките на общината. Реално „съвет” няма. Това е постигнато в резултат на управлението от дълги години на един и същ кръг от хора, които явно са достигнали до усещане за вседържимост, незаменимост и безпогрешност. Общинския съвет е превърнат в случаен сбор от хора, където няма място за инакомислещи, и май въобще за мислещи…
Кмет да иска отчет от общински съветник е цинизъм от най-високо ниво. Това е все едно да държиш сметка на возещият се на последната седалка пътник в автобус, защо шофьора нарушава правилата за движение?!
Господин временно изпълняващ длъжността кмет, ваша работа, задължение и отговорност е да извършвате всички действия касаещи оперативното управление на общината като съблюдавате интересите й, както и да отговаряте на всички въпроси и питания от страна на общинските съветници касаещи предложените от вас политики и решения, а не обратното! За това вие сте назначен на пълен работен ден и получавате възнаграждение. Работите в общината и имате на подчинение стотици служители. Моят работен ден минава далеч от общината и проблемите й. Работата ми като общински съветник е да представлявам суверена и веднъж месечно да контролирам предлаганите от вас решения, задавайки въпроси и получавайки своевременен отговор от ваша страна, за да мога ако установя че обществения интерес е нарушен с някое ваше предложение, да информирам колегите от ОбС и обществеността за проблема и да не допускам приемането на решения във вреда на обществото, доколкото това зависи от мен. Точно това правя последните четири години, въпреки, че постоянно нарушавате задължението си да отговаряте в срок на поставените от общинските съветници въпроси, като и към днешна дата имате неотговорени въпроси от над 6 месеца, т.е. позволявате си да държите сметка за работата на общински съветници, като същевременно вие съзнателно я саботирате?!
След като два пъти ме питате веднага мога да посоча с какво конкретно съм допринесъл за общината като общински съветник. Благодарение на мен, в момента вие може да договаряте сделка с голям инвеститор. Имам предвид факта, че благодарение на обоснованото ми искане от преди две години, общината да реализира изграждането на собствен соларен парк, два пъти не се прие предложението ви, да продадете 168 дка. земя в местността „Ибидимици” на частен инвеститор. Ако бяхте реализирали тази сделка, днес нямаше да има какво да предложите на новия инвеститор, защото щеше да сте го продали още преди две години, вместо още тогава да инициирате старт на проекта за общинска ФЕЦ с капацитет 10МВ, както аз настоявах, но вие отказахте. През тези изгубени за общината две години, случайно или не, допуснахте електроразпределителното дружество да раздаде на частни интереси партидите за присъединяване, за да може сега да говорите какъв голям проблем е присъединяването към мрежата. Нямаше да има такъв проблем пред общината сега, ако още тогава бяхте резервирали капацитет на името на общината. Това бих нарекъл работа ЗА общината с мисъл за бъдещето й!
Като независим общински съветник в опозиция, обективно е трудно да говорим за възможност за прокарване на каквито и да било идеи и решения, които не са одобрени от управляващото мнозинство на ГЕРБ и „Разлог 2020”. Това на вас ви е пределно ясно, но умишлено насочвате дискусията в посока на „нищоправене”, защото явно не искате да отговорите на конкретните въпроси, които повдигнах по повод проекта на договор с кандидат инвеститора. В отговорите си от днес на удобно зададените ви въпроси от госпожа пи-ар-ката отново въвеждате хората в заблуждение, което за мен вече е притеснително. Факта, че за вас работят десетки служители, а същевременно изнасяте подвеждаща и непълна информация, която аз сам съм успял да намеря в рамките на 24 часа, ми подсказва, че целенасочено искате да въведете гражданите в заблуждение по определени въпроси повдигнати от мен вчера, като в същото време въобще не отговаряте на други. Какво имам предвид – ще следвам дадените от вас отговори днес, за да не пропусна нещо важно –

„Към днешна дата наличните средства по банковите сметки на Община Разлог са в размер на лева. през последната година приходите са увеличени с 1,5 млн. лева. Близо 900 000 лв. са събрани от стари задължения, просрочени от почти 10 години. Финансовото състояние на Общината не е било такова през последните 10 години”
– Адмирации! Но е подвеждащо да определяте финансовото състояние на Общината само по наличните средства по разплащателната сметка и реализираните през годината приходи. Като кмет по икономическите въпроси навярно знаете това. Когато предоставите финансовите отчети за изминалата година се надявам, тези резултати да се потвърдят.

„Апелирам към въпросните съветници – г-н Марков, г-н Хаджиев и г-н Зайков да правят нещо добро за община Разлог, а не да саботират всяко предложение, касаещо развитието ѝ”
– Категорично съм против да ме категоризирате в група с други колеги, като саботьори и неправещи нищо. Прекрасно знаете, че огромен процент от всички изказвания направени в ОбС Разлог са именно мои и винаги са били насочени към защита на обществения интерес, съобразно разбиранията ми за това. Няма ваше предложение, което да не съм подкрепил, когато е отговаряло на интереса на хората.
– Не съветниците се отчитат на кмета, а кмета се отчита на съветниците! Не се изживявайте като някаква последна инстанция на всичко.

„По отношение на учреденото право на строеж на фотоволтаичната инсталация и цените, на които ще се предостави ОБЩИНСКАТА земя, се спекулира със сумата в размер на 517 хил. лева и се пропагандира на навсякъде, като единствената полза. Община Разлог ще получи около 1,2 млн. лева в рамките на 24 месеца , като приходи ще бъдат получавани всяка една година и през останалия срок на учреденото право на строеж. След изтичане срока на концесията, всичко изградено върху общинските терени, остава общинска собственост.”
– В случая пропагадата е изцяло ваша, защото цената която е записана в договора е съпоставимия измерител на една сделка. Допълнителните такси и данъци са задължителни и еднозначно определени за всеки ползвател в рамките на общината и са различни за различните общини.
„След изтичане срока на концесията, всичко изградено върху общинските терени, остава общинска собственост.”
– – не казвате нищо за чл2 ал2 от договора, според който, срокът се удължава при поискване от страна на инвеститора!? Не казвате нищо и какво завещавате на бъдещите поколения, след като те ще получат излезли от употреба панели заедно с разходи за демонтаж и депониране?

„Съотносими сделки с нашето предложение има в общините Мъглиж и Две могили. Там са реално осъществени инвестиционни намерения, като цената на учреденото право на строеж е около 44 ст./кв.м.”
– Тук цитирате неверни данни, защото сделката в Община Мъглиж е за около 380 дка земя, за срок 30 години и срещу цена на Договора БЕЗ данъци и такси, каквито включвате спекулативно при нас, в размер на 380 000 лева! т.е. дори и Община Мъглиж е договорила 1 лв на кв./м и то за 30 години, и за значително по-лоши условия за производство на слънчева енергия от нашите. Относно договора с Община Две Могили, предоставеното на ОбС копие не се чете и съм поискал да се предостави четимо такова за сесията!

„След експертна оценка, бе установено, че съответните имоти 736 дка не са плодородни и са с ниска категория, за трайно ползване земеделска земя.”
– Потърсени ли са оферти за реализиране на тази зема по друг начин? Защо не се върви към инвестиция за голф туризъм и отдих, което ще открие стотици работни места?

„По отношение цената на земята се коментира сделка в Сливен, която е спряна от Областния управител. Земята не е земеделска и не е ниска категория, а е урбанизирана, в близост до подстанция и в границите на населено място. И все пак е спряна от управляващ орган.”
– Абсолютно невярно твърдение! Жалко, че идва от кмет и касае действия на друг кмет. Сделката не е спряна от Областния управител. Има решение на съда, което определя действията на кмета на Сливен за правилни от гледна точка защита интереса на община Сливен! Случката там е следната. Декември месец 2021 година кмета на Сливен предлага и ОбС Сливен приема решение за обявяване на търг за отдаване на суперфиция върху 460 дка общинска земя с начална цена 4 465 000 лева без ДДС. Решението за търг обаче е спряно от Областния управител на Сливен с мотива, че според чл62 от Закона за енергетиката, трябва да има директно договаряне, а не търг. Тамошния кмет, обаче обжалва решението на Областния управител с мотива че при директно договаряне е накърнен интереса на общината. Той иска да се проведе търг по реда на чл 37 ал1 от Закона за общинската собственост. Съдът излиза с решение, че кмета действа в защита на обществения интерес и потвърждава решението на ОбС Сливен. Така през месец юни 2022 година Община Сливен провежда търг и получава цена за суперфиция за 460 дка за 30 години в размер на 4 477 777 лв без ДДС! Ето от такива действия на кметове се възхищавам! Кмета на Сливен се оказва за пример! Както и кмета на Пазарджик, който тази година ще открие общински 10МВ соларен парк!

”В момента Община Разлог има одобрена документация за изграждане на 2 МW собствена фотоволтаична централа. Тя ще бъде изградена на територията на Регионалното депо,”
– напълно подкрепям изграждането на подобно съоръжение и съм в основата на идеята за общински соларен парк.

„На предстоящото редовно заседание на 26 януари (четвъртък) на Общински съвет – Разлог, местният парламент и заинтересованите граждани ще могат да зададат конкретни въпроси към представител на инвестира- „ИНВЕСТО ПАРТНЪРС“.”
– Искането за покана към инвеститора да присъства е мое, и е заявено на комисията по бюджет и финанси, която комисия, единствена от всички не прие предложението, за което благодаря на колегите общински съветници. Първоначално не бяхте съгласни инвеститора да присъства, но сега явно вече сте.“

Последвайте ни:

2 Comments

  1. В подкрепа на мнението на г-н Зайков,че ОбС Разлог е сбор от случайни люде и инакомислещите нямат място там,питам на последните местни избори кой от ОПГ ГЕРБ беше режисьора на 15-та и 16 -та секция да измислят близо 400невалидни хартиени бюлетини с който трик кв.Нов път,,остана без общински съветник?!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!