Ученици от 9. клас на Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство – град Разлог посетиха Природо-математическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Те бяха ръководени от директора на гимназията Татяна Динчева и учителя по математика и информатика Димитър Марков.

Учениците се запознаха със специалностите, които предлага Югозападният университет в областта на информационните технологии, информатиката и математиката.

По време на посещението им бяха дискутирани възможностите и ролята на информационните технологии за развитието на селското стопанство.Обсъдена бе и темата „Дигиталните технологии в помощ на производителите по пътя от фермата до трапезата“.

Възпитаниците на Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство имаха възможност да направят първи стъпки в програмирането на Snap! в игрова среда, разработена в рамките на проект по програма „Еразъм+“ no. 2018-1-SI01-KA201-047013, в който ЮЗУ „Неофит Рилски“ е партньор.

Източник: swu.bg