Горещи новини

Учебни заведения

Начално Училище „Св.Св.Кирил и Методий“

Адрес: ул.“Екзарх Йосиф“ 2, 2760 Разлог
Телефон: +359 (0)747 80235; +359 (0)747 80235
Email: kirimet@abv.bg
На английски: „Sv.Sv.Kiril and Metodiy“ Base school »
НУ „Св.Св.Кирил и Методий“ е начално (І – ІV клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – целодневно

Основно Училище „Никола Парапунов“

Адрес: ул.“Крапа“ 10, 2760 Разлог
Телефон: +359 (0)747 074780230; +359 (0)747 074780231; +359 (0)747 074780231
Email: n_parapunov@abv.bg
На английски: „Nikola Parapunov“ Primary school »
ОУ „Никола Парапунов“ е основно (І – VІІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин

Професионална Гимназия по Механизация на Селското Стопанствo

Адрес: ул.“Екзарх Йосиф“ No 139, 2760 Разлог
Телефон: +359 (0)747 80-156; +359 (0)747 80-157
Email: pg_mss@mail.bg
На английски: Profesionalna Gimnazia Po Mehanizatsia Na Selskoto Stopanstvo High school »
ПГ по МСС е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин

Начално Училище „Яне Сандански“

Телефон: +359 (0)747 80236
Email: jane_sand@gedimeks.com
Уеб сайт: http://www.jsandschool.com
На английски: „Yane Sandanski“ Elementary school »
НУ „Яне Сандански“ е начално (І – ІV клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин. Училището отваря врати на 08.ХI.1948 г..

Училище „Яне Сандански“ е разположено в квартал „Васил Левски“ в самостоятелна двуетажна сграда, състояща се от 8 класни стаи, кабинет по музика, физкултурен салон, кабинет за директора, учителска стая, стая за обслужващия персонал и работниците.

В училището се учат и коло 150 ученика на възраст от 6 до 11 години, разпределени в 8 паралелки от I до IV клас.

Средно Училище „Братя Петър и Иван Каназиреви“

Телефон: +359 (0)747 80232; +359 (0)747 80233
Email: sou_razlog@abv.bg
Уеб сайт: http://two.xthost.info/bkanazirevi
На английски: „Bratya Petar and Ivan Kanazirevi“ Secondary school »
СОУ „Бр.Каназиреви“ е СОУ (І – ХІІ клас) с общинско финансиране. Учебни смени: една смяна.

Кратка история:
Началото е поставено в 1917 година когато граждани на Разлог братята Петър и Иван Николови Каназиреви поставят началото на Разложката гимназия – първото средно учебно заведение в Пиринския край.

Материална база:
СОУ „Братя Каназиреви“ разполага с 25 класни стаи, съвременно обзаведени два компютърни кабинета с достъп до Интернет, кабинети по биология, физика, химия, музика, изобразително изкуство, физкултурен салон, плувен басейн, тенисзала, открити спортни площадки. Училището разполага и с богата библиотека, миникнижарница, младежки клуб, медицински и стоматологичен кабинети, конферентна зала.

Професионална Гимназия по Транспорт

Телефон: +359 (0)747 80-147; +359 (0)747 80-144;
Email: pg_po_tr@yahoo.com
Уеб сайт: http://pgt-razlog.com
На английски: Vocational High school of Transport »
ПГТ е професионална гимназия с държавно финансиране. Учебни смени: една смяна – само сутрин.

История:
Училището е открито в края на 1963 година.То има статус на ПТУ по автотранспорт. През месец септември 1970 година училището е преименувано СПТУ по автотранспорт, а първата паралелка с 4 годишен срок на обучение
е открита през 1985 година по специалността „Експлоатация на автомобили и кари, и водач на МПС категория „С“.

През 1990 година училището прераствава в Техникум по транспорт. Откриват се нови професии и специалности, увеличава се броят на ученищите, разраства се и учителският колектив.

През 1986 година започва сроителството на новия училищен комплекс, които включва училищна сграда, учебни работилници, автосервиз, общежитие и стол.
Строителството е завършено през 1991 година, като същата година започват учебните занятия в новия училищен комплекс.
През 2003 година Техникумът се преименува в Професионална гимназия по транспорт с нови професии и специалности.

Специалности:
– Автотранспортна техника
– Оперативно счетоводство
– Газова техника

Материална база:
Професионалната гимназия разполага с 20 специализирани кабинета, 3 компютърни кабинета с достъп до Интернет, 3 кабинета оборудвани с мултемиедия, физкултурен салон, тенис и фитнес зали. Училището разполага с медицински и стоматологичен кабинети, конферентна зала.


error: Content is protected !!