Горещи новини

Удължават противоепидемичните мерки заради COVID-19

| 21:25

Министърът на здравеопазването Асен Меджидиев издаде заповед, с която се въвеждат временни противоепидемични мерки, считано от днес – 6 октомври. Мерките ще са в сила до 12 октомври.


 • Всички лица, когато се намират в лечебни заведения, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба. Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска за деца до 6-годишна възраст.
 • Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на
  открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа
  дистанция от 1,5 м.
 • Работодателите да организират редовно проветряване и дезинфекция, недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести. При възможност и по преценка да организират и дистанционна форма на работния процес (надомна работа/работа от разстояние) и/или работно време с променливи граници или работа на смени. Същото важи и за ръководствата на висшите училища.
 • Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват
  обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т.3, прилагат и следните противоепидемични мерки:
  а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция
  най-малко от 1,5 м между лицата, на които се предоставят съответните услуги в
  помещенията и прилежащите към тях площи на открито;
  б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;
  в) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин
  потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, а за
  обектите по т.1 – и за задължението за носене на защитна маска за лице при посещението на съответния обект.
 • Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да
  използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при
  възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.
 • Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

Цялата заповед може да прочетете тук

Източник: Информационна агенция „КРОСС“

Последвайте ни:

1 Comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!