Горещи новини

Страшно е! Само за година: Нарушения в обществени поръчки за над 3 млрд. лв. разкри АДФИ

-20:18-Razloginfo.com

Нарушения на обща стойност 3 068 680 311 лв. в 403 обществени поръчки са установени от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за 2022 г. Това стана ясно след последното правителствено заседание. Със свое решение Министерският съвет прие отчета на АДФИ за 2022 г.

В отчета се посочва, че през 2022 г. органите на АДФИ са приключили 419 финансови инспекции и проверки, свързани с разходването на публични средства. Постъпили са общо 640 сигнала и искания за извършване на финансови инспекции. От тях 628 са сигнали и искания, които са в компетентността на АДФИ, а 12 са препратени по компетентност на други държавни органи.

Както и през предходния отчетен период, така и през 2022 година, с най-голям дял от всички извършени финансови инспекции са тези в общините (66%), следвани от други разпоредители с бюджет по държавния бюджет (15%), търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала (13%), разпоредители с бюджет по общинските бюджети (4%), а също и други обекти (2%).

Установените нецелево разходвани средства са в общ размер на 2 331 194 лв., от които 1 562 656 лв. са възстановени до приключването на финансовите инспекции. При 28 извършени финансови инспекции и проверки са установени 125 индикатора за измама. През отчетната година при 24 финансови инспекции на получатели (бенефициенти) на средства по фондове и програми на ЕС са установени и регистрирани нарушения при разходване на средства, предоставени по 26 договора за финансиране.

През 2022 г. 282 са инспекциите с обект на проверка възлагането и изпълнението на обществени поръчки, което е 67% от всички извършени финансови инспекции. Проверени са 1 008 обществени поръчки, при които са разходвани средства на обща стойност 7 069 041 023 лв. При 403 от тях на обща стойност 3 068 680 311 лв. са установени нарушения, което е 40% от всички проверени обществени поръчки.

През миналата година органите на АДФИ са съставили 1 026 акта за установяване на административни нарушения. От тях 991 са срещу физически лица и 35 срещу юридически лица.

През отчетния период са издадени общо 553 наказателни постановления. От тях 328 са издадени по актове за установяване на административни нарушения, съставени през 2022 г., а 225 са издадени по актове, съставени в предходния отчетен период. От общо издадените наказателни постановления, потвърдени от съда са 67,7%, отменени са 0,9% и 31,4% не са влезли в сила, тъй като са обжалвани или не са връчени на нарушителите.

Източник: tribune.bg

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!