Горещи новини

Само промяна в КСО може да гарантира правата на гражданите, пенсионните фондове готови да изплащат вторите пенсии

-15:57-Razloginfo.com

Становище на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване във връзка публична процедура за обществено обсъждане на проект за ЗИД на КСО

Само приемане и гласуване от Парламента на предложения за обществено обсъждане закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Кодекса за социално осигуряване може да гарантира правата на гражданите, които очакват справедлива пенсия, спрямо внесените си осигурителни вноски. Дружествата са в пълна готовност да започнат изплащането на допълнителните пенсии от есента на 2021 г. Това се казва в официалната позиция на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), изпратена до министъра на труда и социалната политика г-жа Деница Сачева, в рамките на процедурата по съгласуване на законопроекта.

Законовата регулация е критично важна и се обсъжда в продължение на повече от три години в междуведомствена работна група, водена от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и с активното участие на представители на държавни институции, министерства, работодателски организации и синдикати. В законопроекта има много позитивни предложения като ясно дефинирани видове плащания и условията за тях; възможност за осигурените лица да изберат подходящ за тях пенсионен продукт; отделяне на средствата за изплащане в отделни портфейли/резерви; повишени капиталови изисквания; гаранция на брутните вноски; повишени изисквания за предоставяне на информация; разширени права на наследниците и много други.„Оценяваме положително постигнатия конструктивен диалог между социалните партньори, които принципно подкрепиха законопроекта, регламентиращ фазата на изплащане, по време на извънредното онлайн заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) в понеделник, 07.12.2020 г. Законопроектът има много позитиви, които приветстваме и за чието включване сме работили няколко години в работната група. Наред с това дружествата очертават и някои зони на подобрение в процеса на одобрение на ЗИД, които ще доусъвършенстват и допълнят адекватно регулацията и дейността на целия пенсионно-осигурителен сектор. За Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване навременното приемане на ЗИД ще е определящо за плавния старт на изплащане на допълнителните пенсии от капиталовите стълбове от септември 2021 г.“, посочи Евелина Милтенова, председател на БАДДПО. „Ако законопроектът не се придвижи към Народното събрание след общественото обсъждане и няма работеща регулаторна уредба за вторите пенсии, то това би засегнало драстично интереса на осигурените лица, както и би се отразило негативно на българския капиталов пазар и Българската Фондова Борса. Опасяваме се, че забавянето на законопроекта ще се отрази на доверието в тристълбовия пенсионен модел и от там може да рефлектира върху цялата икономика на държавата“, допълни тя.

Предложеният от МТСП законопроект защитава цялостния формат на пенсионната система, в съчетанието на различните стълбове към момента, защото разходопокривният отразява солидарността между поколенията и ангажимента на държавата да осигури пенсии на всички граждани, а капиталовият – личният принос на всеки осигурен, което е своеобразна защита срещу влиянието на неблагоприятните демографски процеси.

За Евелина Милтенова:

Евелина Милтенова, CFA, eMBA, е председател на Управителния съвет на БАДДПО от декември 2018 г. Тя се развива професионално в сферата на финансите и инвестициите, като е натрупва задълбочени познания и дългогодишен опит в областта на банковото дело и фондовата индустрия, с фокус на капиталовите пазари и управлението на активи. През професионалната си кариера от над 20 години, тя е заемала ръководни длъжности в международни банки в България, в това число ИНГ Банк и Райфайзен Банк, където 12 години е заемала позицията Изпълнителен директор и член на УС, с ресор финансови пазари и ликвидност. Като утвърден финансов експерт и един от първите в страната сертифицирани финансови аналитици от CFA Institute, САЩ (2001 г), в своята дейност тя е тясно свързана с развитието на пенсионната индустрия в България и капиталовите стълбове.

За Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване:

Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване е създадена през 1997 г. През 2000 г. дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, преминават през процедура по лицензиране, в следствие на което в асоциацията остават да членуват само такива, които имат лиценз за осъществяване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване. В момента в нейния състав влизат девет лицензирани пенсионно осигурителни дружества, които към деветмесечието на 2020 г., управляват над 16 млрд. лв. нетни активи, представляващи пенсионните спестявания на над 4.8 милиона български граждани. В управителния съвет на БАДДПО влиза по един представител на всяко едно дружество-член.

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!