Горещи новини

РСПБЗН – Разлог предупреждава за настъпването на пожароопасен сезон

-14:32-Razloginfo.com

С повишаването на дневните температури и настъпване на  етап „восъчна зрялост“ на посевите на житните култури на територията на община Разлог се увеличава пожарната опасност при извършване на дейности в земеделските земи. Със заповед  на Кмета на гр. Разлог инж. Красимир Герчев е обявен настъпил етап „восъчна зрялост“ на посевите на житните култури на територията на община Разлог.

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Разлог се обръща към гражданите, ръководителите на земеделски кооперации, частните арендатори и юридическите лица, собствениците и ползвателите на горски територии и на обекти във и в близост до тях за недопускане на вредни за екологията, трагични за собствениците и неприятни за жителите на населените места последици.Да се има предвид за изпълнение следното:

1.Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни
превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от
настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на
стърнищата.

 1. 2. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.
 2. 3. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:
 • паленето на стърнища и други растителни остатъци;
 • използването на открити огнеизточници.
 1. 4. Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи:

–  уведомяват писмено РСПБЗН – Разлог преди започване на жътвата в площи над 100 дка;

 • носят отговорност за поддържане в изправно състояние и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите;
 • поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).
 1. 5. Водачите на земеделска техника са длъжни да:
 • спазват установените правила и норми за пожарна безопасност;
 • извършват ежедневни технически прегледи за цялостното й състояние и започват работа само след като установят нейната техническа изправност;
 • В жътвената кампания се използва земеделската техника, която отговаря на изискванията на производителя за безопасна експлоатация. Техниката се осигурява с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене
 • Повишено внимание при боравене с открит огън, тъй като една безотговорно хвърлена незагасена цигара или кибритена клечка от разсеяни граждани, може да стане причина за крупни пожари с тежки последици както за околната среда така и за частната собственост;

При пожар или друг инцидент своевременно да се сигнализират органите за пожарна безопасност и защита на населението чрез тел. 112.

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!