Горещи новини

РПГ „Никола Стойчев“, град Разлог отваря врати за две специалности през учебната 2019/2020 година

-16:11-Razloginfo.com
РПГ „Никола Стойчев“ отваря врати за две специалности през новата учебна 2019/2020 година- „Икономическа информатика“ и „Кетъринг-дуално обучение“. Приключи първият етап от класирането и с радост и трепет гимназията очаква през новата учебна година своите нови възпитаници.Получени бяха и благодарствени писма от Агенцията по заетостта, Община Разлог и Обществения съвет към училището.
   „Училището е единствено по рода си в Община Разлог, което обучава висококвалифицирани кадри в областта на икономиката, информатиката, хотелиерството, ресторантьорството и кетъринга.Много важно за учениците е да провеждат своите практики в реална работна среда в различни обекти, където показват завидни знания и умения. Нашите ученици работят с младежки ентусиазъм и желание, за да докажат, че това, на което ние ги учим, е база за реално развитие и приложение в живота.Специалностите, които подготвя РПГ „Н. Стойчев“- град Разлог, напълно се вписват в икономическата характеристика на региона.Регионът се нуждае от кадри със сериозна професионална подготовка, каквато нашата гимназия им предоставя.“- това сподели директорът на гимназията г-жа Васка Пенева.
         Учебно-възпитателният процес в РПГ „ Никола Стойчев“  е ориентиран и към изучаването на чужди езици- английски, немски, френски. В училището работят квалифицирани педагози, които са координатори на европейско образователни проекти, имащи за  цел да изграждат и споделят общи концепции за образование на младите хора по цял свят. Благодарение на тези проекти учениците от гимназията имат възможност да се обединят с ученици от Великобритания, Франция, Италия, Испания, Германия,Литва и други водещи държави. Представяме Ви и някои от проектите, по които е работило и родължава да работи и в момента нашето училище:
–    „Разработване на учебни материали за преподаване на голф туризъм” със страни партньори: България (координатор), Австрия, Испания, Италия, Португалия, Турция, Франция.
–    :  “Медийното образование в училище: възможности и предизвикателства”
с участието на България (координатор), Италия, Испания, Португалия и Великобритания.
–    „Европейският опит в туристическата   анимация и екскурзоводството” във Валенсия, Испания.
–    „Европейски практики за създаване на графични туристически реклами в практическото обучение на учениците“ в Портсмут, Великобритания.
–    „Храна върху платно”, с участието на България (координатор), Италия, Португалия, Франция, Турция, Хърватска.
–    партньорство „Иновативни методи на преподаване в часове по кетъринг  с акцент развиване предприемаческа дейност”, със страни партньори: България, Румъния, Унгария, Турция.
–    „В крак с времето: подобряване на професионалните компетенции чрез усвояване на нови европейски практики по въвеждане на информационни технологии в областта на туризма” – Берлин, Германия.
–    “ Как да създадем училищен музей“ с участието на Унгария, Полша, България, Италия, Португалия, Франция, Словения, Испания.
 „Между видимото и невидимото“  Capitalizing on Local Intangible  Cultural Heritage around Europe.
  „ Инвестициите в образованието са инвестиции в бъдещия просперитет на България. Като важна част от тази секторна политика са инвестициите в образователната инфраструктура. Подобрената и здравословна среда, в която се обучават нашите деца, в която се трудят нашите учители е неразделна част от доброто и съвременно образование. Г-н Красимир Вълчев, който спази своето обещание при посещението си в гимназията и заяви,че средствата за належащия ремонт са осигурени- отпускат се средства за извършване на ремонтни дейности с прилагане на съвременни мерки за енергийна ефективност на сграден фонд на РПГ „Никола Стойчев „.  Другата добра новина касае отпускането на ученически автобус за нуждите на училището.
  Благодарим на всички родители и деца, които избраха нашето училище, избраха вярната посока, защото образованието и възпитанието на нашите деца са основен приоритет в работата ни“- сподели Васка Пенева- директор на гимназията.
Последвайте ни:
Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!