Горещи новини

Протоколите за скъпоструващо лечение, за които не се изисква експертиза, вече се издават по електронен път

-15:10-Razloginfo.com

От днес, 01.03.2023 г., протоколите IC, за които не се изисква извършване на експертиза, се подават по електронен път в РЗОК, съобщават от НЗОК.



Е-протоколите (електронни протоколи) заместват използваните до момента хартиени протоколи за предписване на лекарства за домашно лечение.

Е-протоколи могат да издават лекари специалисти по профила на заболяването – договорни партньори на НЗОК, изпълнители на специализирана извънболнична медицинска помощ.

Чрез въвеждане на Е-протоколите отпада задължението на здравноосигурените лица (ЗОЛ) да посещават РЗОК и да представят медицинска документация за заверка на протокол. Отпада и ангажиментът им да съхраняват и да предоставят в аптеката хартиените протоколи при получаване на изписаните им медикаменти.

Електронно предписание (е-рецепта) по утвърден електронен протокол имат право да издават общопрактикуващите лекари (ОПЛ) и лекари специалисти от извънболничната медицинска помощ, сключили договор с НЗОК.

При изпълнение на електронно предписание по Е-протокол отпада задължението на аптеката да вписва отпуснатите медикаменти в хартиените протоколи.

Информация, относно статуса на Е-протоколите се предоставя от районната здравноосигурителна каса (РЗОК) на здравноосигуреното лице (ЗОЛ) по избрания от него и вписан в Е-протокола начин.

Времето от 01.03.2023 г. до 30.04.2023 г. е преходен период, през който се допуска издаване на „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” на хартиен носител, по установения към момента ред, в случай че електронната услуга за издаване на Е-протокол не е реализирана в медицинския софтуер на лекаря специалист.

През преходния период издадените на хартиен носител протоколи IC се утвърждават в РЗОК по установения към момента ред и са валидни в съответствие с вписания в тях срок „валиден от“ и „валиден до“. По тях се издават и изпълняват електронни предписания  (e-рецепти) по утвърдения към момента ред.

В НЗОК е създаден национален регистър на протоколите. В него се съдържат всички данни за история на заболяванията/диагнозите на ЗОЛ и издадените и одобрени/отказани протоколи.

Със съдържанието на съвместното Указание между НЗОК и Българския лекарски съюз (БЛС) за издаването по електронен път на „Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (Е-протоколи) можете да се запознаете тук.

Източник: Информационна агенция „КРОСС“

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!