Горещи новини

Промените в Кодекса на труда дават повече права на служителите

| 13:11

Промените в Кодекса на труда, които вече са в сила, дават повече права на служителите. Една от новостите е, че при всяко изменение на трудовото правоотношение работодателят е длъжен най-късно до влизане в сила на изменението да предостави на работника необходимата писмена информация, съдържаща данни за извършените промени.Друга промяна касае изпитателния срок при сключване на трудов договор. Досега при сключване на трудов договор той е до шест месеца. С промяната, ако договорът е със срок по-кратък от една година, срокът на изпитване е до един месец.

Работодателят е длъжен да осигури нормални условия за изпълнение на работа, като осигурява работно място и условия за безопасен труд. Според промяната той вече има ангажимент и да запознае работника за вътрешните правила на работната заплата. Новите добавки са в две нови точки – условията за реда на прекратяване на трудовия договор съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

Ако работник реши да напусне, работодателят е длъжен да му даде пълна информация кога, как и при какви условия това може да стане.

При сключване на договора работодателят може да договори със служителя забрана за полагане на труд при втори работодател поради защита на търговска тайна или предотвратяване на конфликт на интереси.

Други промени касаят отпуска на бащите или осиновителите на деца до 8-годишна възраст. Тя може да е в размер на два месеца и може да се ползва наведнъж или на части. Бащата трябва да уведоми работодателя най-малко десет работни дни предварително. Когато няма право на този отпуск, работодателят е длъжен да го уведоми писмено за това в 7-дневен срок, като мотивира отговора си.

Източник: marica.bg

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!