Горещи новини

Прокуратурата започва разследването срещу Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова отначало

| 14:56

Софийска градска прокуратура започва разследването срещу Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова отначало. СГП е възложила случая на следователи в следствения отдел към СГП, които да валидират извършените до момента „от некомпетентен орган процесуални действия“.Според изнесеното от прокуратурата постановления за привличане към наказателна отговорност са незаконосъобразни, издадени от некомпетентен орган. Дори обаче те да бяха законосъобразни, към момента според наблюдаващия прокурор „няма достатъчно доказателства за привличане на определено лице от тримата към наказателна отговорност“.

Припомняме, че на 18.03.2022 г. Софийска градска прокуратура (СГП)  изнесе брифинг и публикува прессъобщение, с което информира обществеността относно разследване, започнато от Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), във връзка с което са били задържани за срок до 24 часа по реда на Закона за МВР Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова.

На 18.03.2022 г. наблюдаващите прокурори са внесли в Софийски градски съд (СГС) по реда на чл. 161, ал. 2 от НПК три броя протоколи от извършени претърсвания и изземвания от адреси, обитавани от горепосочените три лица. С определения от 21.03.2022 г. СГС остави без разглеждане искането на СГП по чл. 161, ал. 2 от НПК, което на практика означава, че няма съдебна санкция за одобрение на протоколите.

На 21.03.2022 г. в СГП са депозирани от разследващ полицай в ГДНП проекти на постановления за привличане в качеството на обвиняеми на лицата: Бойко Борисов – за престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 2 и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, Владислав Горанов – за престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 2 и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК и Севдалина Арнаудова – за престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 2 и т. 5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. Ведно с тях са постъпили и протоколи за разпит на същите лица в качеството им на свидетели.

Посочените проекти за привличане представляват листове с печатен текст, озаглавени „Постановление за привличане на обвиняем“, без подписи, без име на съставител, а само длъжност – разследващ полицай в ГДНП, с поставени на тях печати с регистрационни номера от ГДНП с дата 21.03.2022 г. Поради това същите не представляват процесуални документи и нямат правна стойност.

Отделно от това проектите на постановления за привличане, доколкото е посочена длъжност, са текстово изготвени от некомпетентен орган. Разследващ полицай в ГДНП няма правомощия да формулира обвинение за престъпления, извършени от лица от състава на Министерски съвет. Отделно от това, наблюдаващите прокурори отново считат, че към настоящия момент няма основания за законосъобразно привличане на лицата като обвиняеми. Дори да бяха налице валидни протоколи за претърсване и изземване, анализът на събраните към този момент материали не сочи на достатъчно доказателства по смисъла на чл. 219, ал. 1 от НПК за привличане на определено лице към наказателна отговорност.

Съгласно разпоредбата на чл. 196, ал. 2 от НПК в правомощията на наблюдаващия прокурор е и задължението да следи за законосъобразното провеждане на разследването. В съответствие с това прокурорите в СГП възложиха разследването на следователи в Следствения отдел към СГП и им указаха всички опорочени действия по разследването, които е обективно възможно да бъдат преповторени, да се проведат отново от следователите по предвидения в закона ред, за да бъдат валидирани.

Това на практика значи, че премиерът Кирил Петков ще бъде разпитван отново. Няма обаче да има повторни претъсвания и изземвания на адресите на Борисов, Арнаудова и Горанов.

Само тогава събраните чрез тях доказателства могат да бъдат ползвани в наказателното производство. С оглед на това в съответствие с установената съдебна практика във връзка с порочно извършените на 17.03.2022 г. претърсвания и изземвания, които не могат да бъдат повторени, ще бъдат разпитани от следовател присъствалите на тях поемни лица, а на иззетите предмети и вещи ще бъде извършен оглед.

Ще бъдат разпитани от следовател повторно свидетелите, чиито разпити са проведени от некомпетентен орган – разследващ полицай към МВР. Ще бъдат разпитани по надлежния ред и всички други лица, чиито показания могат да допринесат за изясняване на обстоятелствата по случая. Ще бъдат назначени съответните експертизи. Ще бъдат извършени и всички други необходими процесуални действия.

Ако в хода на разследването се съберат достатъчно обвинителни доказателства за виновността на определено лице или лица в извършване на престъпление/я от общ характер, както изисква чл. 219, ал. 1 от НПК, СГП ще повдигне обвинение в съответствие с тези доказателства.

За резултатите от разследването обществеността ще бъде информирана.

Източник: trafficnews.bg

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!