Горещи новини

Проверяват реки и язовири в страната

-21:01-Razloginfo.com

Четирите басейнови дирекции проверяват проводимостта на водните обекти и експлоатационното състояние на съоръженията към тях, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Инспекцията е само в поверените им обекти.Проверките, включително на място, се извършват от експерти от дирекциите „Източнобеломорски район“, „Дунавски район“, „Черноморски район“ и „Западнобеломорски район“.

Активните действия от страна на басейновите дирекции, включително и прилагането на единен координиран подход, са предприети по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова и започнаха в средата на месец септември.

Очаква се да бъдат идентифицирани потенциалните места, при които е необходимо да се предприемат действия, с оглед отговорните звена да предприемат превантивни мерки за предотвратяване на сериозни последствия от обилни валежи и настъпили аварийни ситуации.

След приключване на проверките, фокусът ще е насочен към последващия контрол, с който да се установи дали компететените отговорни звена са изпълнили вече дадените от Басейновите дирекции предписания.

В рамките на настоящите проверки е изискана и информация от общините за констатирани участъци с нарушена проводимост в рамките на територията на съответната община.

Анализират се и мерките, които се предприемат за осигуряване на проводимост на тези участъци от речните легла. При установяване на стари неизпълнени предписания ще бъдат прилагани административнонаказателни действия, уверяват администраторите.

В момента се извършват проверки и с междуведомствени комисии на Областните управители за осигуряване на проводимостта на речните легла, преминаващи извън регулационните граници на населените места. Издават се предписания за установени проблемни участъци по тях, в териториалния обхват на дирекциите.

След анализ ще се предприемат действия съобразно компетентностите на басейновите дирекции по Закона за водите. Ще бъдат уведомени институциите, които имат отношение към проблемите, свързани с проводимостта на реките, уверяват от ековедомството.

Източник: dnesplus.bg

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!