Горещи новини

Прекъсвания на електрозахранването, в Разлог и региона, за периода 5 – 9 октомври

-10:54-Razloginfo.com

Община Разлог
На 06.10.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Баня, Общ. Разлог: IV, Кв 29 , IVI-348, Кв.29 , Xl, Кв.41 , Ангел Даракчиев 2, 7, 4, 3, 5, 1, Баненска Буна 30, 2, 3, 14, 19, 16, 22, 27, 31, 20, 29, 10, 15, 25, 5, 37, 7, 24, 17, 33, 9, 11, 1, 12, 35, Втора 31, 4, 2, 12, Двадесет и Девета 1 А, 12, Двадесет и Пета 11, Двадесет и Първа 2, Двадесет и Шеста 37, 8, Двадесета 2, 1, Дванадесета 9, Деветнадесета 1, 7, Извън Регулацията 100, 99, Конешица 1, Местност Конещица ПИ 000597, Местност Конищица , Неофит Рилски 43, Неуточнен Адрес Разсадник Длс Разлог, Трета 6, 10, 12, 7, 1, 8, 2, 3, 27, 5, 4, Тридесет И Първа 1, Тринадесета 2, 13, 9, 5, 1, 11, Четиридесет И Втора 18, 9, 3, 5, 7, 17, 21, 15, 11, 13, 19, Четиридесет И Осма 5, 1, 20, 3, 7, 8, 6, Четиридесет И Пета 12, 8, 6, 7, 10, Четиридесет И Първа 1, 13, 6, 4, 23, 8, 5, 15, 7, 99, 9, 11, 21, Четиридесет И Седма 9, 7, 10, 18, 5, 2, 22, 6, Четиридесет И Трета 4, 40, 13, 1, 11, 17, 6, 3, 8, 15, 2, 12, 14, 7, Четиридесет И Четвърта 4, 10, 6, 9, 8, 5, 1, 12, 99, 2, Четиридесет И Шеста 8, 4, 2, Шафле Дере 99, 5, 11, 6, 4, 15, 13, 9, 10, 30, 3, 1, ТП Банята
На 07.10.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Елешница, Общ. Разлог: Имот 032105, Местност Ано;Община Банско
На 07.10.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Банско: 000024 Еккте 53059 , Местност Свети Георги
На 05.10.2020 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Банско: България 69, Драма 38, 37, 45, 33, 34, 32, 39, 43, 31, 35, 36, Княз Ал.Батемберг 17, 28, 25, 24, 36, 30, 19, 26, 38, 22, 40, 32, 21, 27, 34, Княз Борис I 42, 41, 44, 43, 39, Местност Гуровица Апартаментен Комплекс, Мозговица 31, 20, 12, 15, 23, 28, 17, 30, 34, 21, 19, 14, 25, 16, 2 А, 29, 2, 11, 32, 8, 22, 6, Найден Геров 44, Родопи 28, 21, 26, 17, 19, Скопие 27, 24, 16, 36, 30, 19, 22, 20а, 40, 34, 35, 18, 17, 26, 20, 31, 23, 21, 33, 32, 38, 25, 28, 29, Солун 11, 15, 36 1, 18, 13, 36, 17, 24, 22, Христо Смирненски 14, Христо Стилянов 13, 16, 11, Цар Борис Iii
На 07.10.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Гостун
На 07.10.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Добринище: 9ти Септември , Васил Априлов 9, Георги Димитров 99, 21, Григор Мацин 1, 3, 5, Десилица 12, 10, 14, 3, 2, 8, 20, 6, Иван Галчев 10, 17, 5, 11, 21, 13, 1, 6, 4, 99, 3, 15, 7, Неофит Рилски 6, 20, 1, 10, 12, 13, 3, 14, 11, 8, 16, 5, 9, Никола Парапунов 1, 4, 11, 6, 7, 15, 9, 3, 5, Охрид 12, 10, 2, 99, 14, 8, 6, Петър Галчев 10, Пирин 4, 1, 5, 7, 9, 2, 15, 8, 6, 11, 10, 3, Попово Езеро 9, Търговска 1, Хан Аспарух 8, 3, 6, 7, 2, 1, 9, 5, 10, Христо Ботев 9, 4, 6, 5, 12, 3, 8, 2, 11, 17, 15, 1, 7, 19, 13, 14, 10, ТП Авариен Пункт
На 06.10.2020 г. /11:30 – 16:30 ч./ – Добринище: 9ти Септември 1, 15, Ванюша Валчук 10, 5, 9, 6, 2, 8, 4, 16, Васил Левски 15, Георги Димитров 42, 21, 4, 24, 6, 56, 60, 55, 40, 46, 5, 50, 99, 58, 54, 9, 52, Любен Каравелов 4, 8, 3, 7, 99, 6, 1, 11, 9, 5, Места 5, Първи Май 9, 7, 5, 2, 1, Тодор Каблешков 26, Христо Смирненски 5, Юрий Гагарин 12, 7, 1, 4, Яне Сандански 32, 36, 33, ТП Валевица, Работилница
На 07.10.2020 г. /12:30 – 16:30 ч./ – Добринище: Алеко Константинов 6, 4, Александър Стамболийски 33, 38, 34, 51, 23, 31, 21, 36, 28, 50, 42, 49, 18, 55, 19, 27, 2, 53, 35, 45, 37, 52, 39, 41, 24, 43, 20, 30, 26, 40, Бъндерица 4, 1, 10, 8, 9, 5, 3, 7, 11, 6, Григор Пърличев 8, 18, 16, 4, 14, 6, 1, 3, 10, 2, 9 А, 12, 99, 5, Десилица 21, Еделвайс 1, 3, 7, 5, 2, Иван Попов Деницин 4, 9, 99, 2, 10, 1, 6, 8, Крушево 21, 2, 27, 19, 17, 9, 11, 7, 13, 25, 15, 5, Места 99, 1, 3, 2, 4, 6, 5, 10, 8, Паисий Хилендарски 5, 99, 4, 3, 26, 10, 2, 1, Юрий Гагарин 11, 7, 12, 15, 9, 13, Яне Сандански 5, 23, 20, 4, 10, 3, 16, 6, 1, 99, 17, 8, 19, ТП Горско Стопанство
На 07.10.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Добринище: Борис Парапунов 6, 4, Гарата 9, 1 Апартамент, 16, Георги Темелков 8, М. Тепченик , Незнаен Воин Комплектен Трафопост КТП 2х630, Охрид 6, Тодор Каблешков 6, 4, 28, 99, 14, 26, 10, 22, 18, 20, 2, 30, 16, 24, Кв.87
На 07.10.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Места: І-92 Кв.6 , Васил Коларов 14, Местност Долене
На 07.10.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Обидим
На 07.10.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Филипово, Общ. Банско: 001319 , VІІІ-138, Кв.13 , VІІІ-34 Кв.13

Община Якоруда
На 06.10.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Якоруда: Айдаре 3, 1, 7, Белмекен 4, Бунтишка 2, 4, 7, 3, 1, 6, 5, Бърдо 18, 26, Васил Априлов 14, 12, 11, 9, Васил Левски 2, 13, Витоша 3, 5, 13, 15, 1, 20, 50, 4, 8, 2, 6, 17, 11, 10, Гоце Делчев 6, 7, 5, 3, 4, 1, 2, Грагьовец/Стефан Чернев/ 17, Девета 9, Иван Попкостов 6, 2, 4, 1, 3, Кирил И Методи 15, 6, 25, 8, 18, 46, 34, 2, 17, 29, 12, 13, 36, 1, 28, 30, 23, 14, 3, 19, 16, 21, 11, 55, 27, Кожух 21, 15, 6, 8, 5, 17, 4, 1, 12, 19, 18, 9, 10, 14, 13, 16, 7, 3, 2, Лазарец 47, 25, 66, 55, 59, 44, 76, 34, 57, 1, 54, 49, 38, 42, 74, 45, 60, 52, 53, 30, 39, 56, 72, 24, 78, 18, 82, 19, 9, 36, 20, 16, 33, 64, 26, 40, 15, 17, 8, 22, 51, 86, 70, 32, 50, 31, 48, 27, 43, 14, 37, 58, 41, 21, 23, 61, Любен Каравелов/Ат.Хаджиянч 1, 5, 2, 3, 7, 2 5, 9, 11, Пелистър 18, 6, 7, 9а, 3, 3, 12, 4, 7а, 10, 2, 8, Петко Р.Славейков 12, 31, 24, 10, Седма 5, 1, 7, 3, Стоян Табаков 6, 2, 10, 4, 12, 8, 1, 3, Хаджиалиш/Чавдарци/ 110, Христо Ботев 37, 27, Цар Борис Iii/Георги Димитр 133, 134, 131 А, 145 А, 99, 115, 168, 162, 137, 123, 150 А, 145, 143, 132, 127, 172, 129 А, 147 А, 164, 149, 170, 117, А, 149 А, 156, 174, 166, 3 Б, 121, 129, Б, 143 А, 141 А, 148, 135, 160, 152 Б, 147, 154, 150, 158, 119, 139 А, Яворов 17, 13, 9, 16, 8, 4, 20, 15, 2, 6, 5, 18, 1, 14, 7, 12, 3.

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!