Горещи новини

Планирани прекъсвания на електрозахранването, в Разлог и региона, за периода 15 – 19 юли

-18:36-Razloginfo.com

Община Разлог

На 16.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Разлог: 61813.645.21 М. Габавица, Александър Стамболийски 23, Баница 4, 2, 7, 6, 9, 1, 3, 5, 10, 12, 8, Бела Река 12, 2а В, 2 Б, 1, 64, 4 Б, 2 В, 22, 2 А, 1 Дараци, 4 1, 4, 1, 4 4, 4, Булаир 1, 2, 3, Даме Груев 14, 5, 13, 8 Каравана, 8, 7, 10, 11, 9, 16, 12, 15, 19, 3, 6, 2, Изток 4, 3, 19, 4 4, Павилион, 2, 21, 1, 4 5, 20, 5, 5 5, Магазин, Гараж, 1 1, 68 5, 18, Иларион Макариополски 73, 57, 75, 51, 67, 61, 63, 59, 71, 64, 65, 69, 39, 65, Каракьой 5, 10, 7, 2, 8, 4, 1, 9, 6, 3, Предел 3, Тодор Александров 53, Христо Ботев 58, 56, 56, 72, 83, 75, ТП Училищен Комплекс, 77, 48, 101, 54, 99, 23 Б, 23, 23 3, 4, 3, Цар Иван Шишман 5, Цар Самуил 20, 8, 28, 2, 26, Гараж, 5, 14, 18, 22, 6, 4, 16, 10, 66, 4, 1, 20, Черна Река 1, 11, 7, 13, 5, 1, 9, 15, 3

На 16.07.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./  На 18.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Разлог: Баница 1

На 16.07.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Разлог: Александър Стамболийски 1, Христо Ботев 52, 81, 46, 50, 42, 44, 48, 56

На 16.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Разлог: Бела Река 12, Христо Ботев 58

На 19.07.2019 г. /11:30 – 16:15 ч./ –  Разлог: Александър Стамболийски 1, Христо Ботев 46, 50, 42, 44, 48

На 19.07.2019 г. /08:30 – 14:30 ч./ –  Разлог: Калиново 7, 3, 1, местност Катарино Цех, 14, местност Пром.Зона-Горен Стопански Двор, Нова 8, Рила 38, 20, УПИ III, Черна Река 125, 143, 137, 123, 128, 114, 165, 124, 126, 135, 100, 127, 133, 157, 145, 130

Община Банско

На 17.07.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Банско: местност Малка Ливада 2
На 17.07.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ –  Добринище: Адам Трънка 17, 25, 2, 16, 12, 23, 9, 30, 22, 20, 42, 13, 6, 7, 19, 5, 10, 11, 99, 4, 1, 15, 21, Александър Стамболийски 3, 2, 1, 9, Васил Коларов 8, 3, 1, 7, 14, 4, 99, 5, 6, Васил Левски 5, 2, 3, 1, Вела Пеева 4, 5, 2, 7, 1, 3, Георги Димитров 22, 31, 3, 30, 17, 7, 11, 5, 33, 19, 6, 4, 20, 28, 13, 9, 14, 12, 27, 26, 32, 23, 10, 29, 21, 34, Георги Темелков 9, 8, 5, 12, 1, 4, 17, 15, 13, 11, 3, Георги.С.Раковски 1, Иван Вазов 9, Иван Козарев 15, 7, 10, 11, 4, 1, 13, 5, 12, 99, 3, 14, 8, 6, Москва 9, 5, 3, 2, 1, 7, Незнаен Воин 99, Неуточнен Адрес Поща, Никола Вапцаров 3, 10, 5, 2, 8, 6, Освобождение 8, 6, 1, 10, 5, 3, 2, 18, 7, 12, 4, Охрид 2, Търговска 6, 5, Читалище, Пл. Независимост №1, ТП Читалище, Тото Пункт

Община Белица

На 16.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Белица, Общ. Белица: Гарата

Община Якоруда

На 16.07.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./  На 18.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Бунцево: 1, 2

На 16.07.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./  На 18.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Рохлева: Боровиново

На 16.07.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./  На 18.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Смолево: 038217 Базова Станция Bgl 0126

На 16.07.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./  На 18.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Черна Места

На 16.07.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 09:15 – 16:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./  На 18.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Юруково: местност Каменако

На 16.07.2019 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:15 – 16:00 ч./  На 18.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Якоруда: Васил Левски Изход Юндола, Витоша 27, местност Трещеник Вила, Неуточнен Адрес, Ореховица 34, Пелистър 9, Трещеник 72 Цех, Цар Борис III/Георги Димитр 44, Черковна/9 Септември/ 1 Вила, Четвърта /Г.Бицин/ 7 Вила, Яворов 2, Якорущица 100, Усилвател

На 16.07.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Якоруда: Яворов 2, Усилвател

На 16.07.2019 г. /09:15 – 16:00 ч.; 09:15 – 10:15 ч.; 15:15 – 16:00 ч./  На 18.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Бел Камен: Кафе

На 16.07.2019 г. /09:15 – 16:00 ч.; 09:15 – 10:15 ч.; 15:15 – 16:00 ч./  На 18.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Конарско: местност Патлев Рид

На 18.07.2019 г. /09:15 – 16:30 ч./ –  Якоруда: Алпийска Кантон, Васил Левски 2, Витоша 21, Гоце Делчев 8, Даме Груев/Никола Вапцаров/ 53, 99, 24, 26, 22, 20, Джебре/Иван Ботушанов/ 32, 14, 44, 48, 57, 16, 42, 30, 36, 10, 18, 50, 4, 2, 1, 7, 40, 65, 22, 46, 3, 13, 24, 5, 34, 51, 38, 28, 99, 26, 12, 20, 9, 2, Екзарх Йосиф 11, 16, Кирил и Методи 59, 35, 40, 31, 39, Кожух 3, Места/П.Джеджеров/ 21, 27, 41, 19, 25, 18, 20, 23, 47, 9, 16, 32, 21, 42, 39, 35, 26, 2, 99, 15, 37, 31, 61, 8, 38, 12, 53, 13, 36, 6, 45, 33, 51, 49, 22, 57, 10, 40, 7, 24, 14, 5, 17, 3, 29, 4, 55, 1, местност Кьолови Колиби, местност Трещеник Цех, Работилница, Лагер, Вила, Ски Влек, Почивна База Змм Якоруда, Ресторант, Дом, 21 Вила, Вила, 2-3, Вила, Вила, Миланица/Осма/ 5, 9, 6, 3, Неуточнен Адрес, Ореховица 14, 4, 11, 27, 37, 38, 32, 40, 26, 7, 22, 55, 36, 33, 43, 16, 5, 34, 20, 57, 61, 45, 59, 1, 28, 30, 18, 15, 21, 9, 8, 19, 49, 23, 39, 53, 31, 3, 29, 12, 35, 13, Пелистър 9, Петко Р.Славейков 89, Рила 10, Седма 7, Софроний 20, 25, 7, Средна Гора 50, 93, 2, 80, 3, 7, 90, 9, 99, 1, 5, 12, 95, 4, Стефан Караджа/Никола Карад 25, Стокевица 20, 3, 16, 22, 27, 18, 1, 5, 2, Трещеник 2, 2, 99, 99, 2, Хаджиалиш/Чавдарци/ 52, 38, 36, 50, 6, 125, 32, 40, 44, 26, 34, 15, 22, 30, 13, 4, 42, 8, 2, 5, 28, 24, 17, Христо Ботев 32, 51, 8, 24, Цар Борис III/Георги Димитр 30, 159, 55, 159, 18, 95, 124, 248, Якорущица 10, 6, 14, 5, 4, 8, 16, 7, 12, 18, 9, 3, 2, 20, Промишлена Зона, Офис, Работилница, Автоработилница, Вила, Цех, Църква, Дърводелна, Работилница, Бензиностанция, Магазин, Бенциностанция, Заведение

Последвайте ни:
Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!