Горещи новини

Пет вековни дървета от вида благун, цер и космат дъб са обявени за защитени

| 17:40

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова издаде заповед, с която се обявяват за защитени пет вековни  дървета в областите Благоевград, Перник, Кюстендил и Ловеч.Две от новообявените вековни дървета са от вида благун (Quercus frainetto). Едното е на възраст 356 години, с височина 13 м, обиколка на ствола 3,74 м, намира се в землището на село Ракитна, община Симитли, област Благоевград и е обявено за защитено по предложение на Асоциацията на парковете в България. Второто от вида благун е на приблизителна възраст 300 години, с височина около 25 м, обиколка на ствола 4,10 м, расте в землището на село Мазарачево, община Кюстендил, като предложението за обявяването му е от кмета на Община Кюстендил.

Също по предложение на кмета на Кюстендил за защитено е обявено и вековно дърво от вида цер (Quercus cerris), на приблизителна възраст 400 години, с височина около 22 м, обиколка на ствола 5,00 м, намиращо се в землището на село Кършалево, община Кюстендил. Обявено е още едно вековно дърво от вида цер – на приблизителна възраст 300 години, с височина около 30 м, обиколка на ствола 4,50 м, намиращо се в землището на село Ездимирци, община Трън, област Перник, предложено от кмета на Община Трън.

Обявено е и вековно дърво от вида космат дъб (Quercus pubescens), на възраст над 150 години, с височина около 15 м, обиколка на ствола 3,50 м, в землището на село Владиня, община Ловеч, област Ловеч, по предложение на частно лице.

След публикуване на заповедите в „Държавен вестник“ дърветата ще бъдат вписани в регистрите на вековните дървета и ще бъдат обозначени.

Според Закона за биологичното разнообразие е забранено изкореняването, отсичането, кастренето и чупенето на клони на вековните дървета, както и нараняването на стъблата им и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното им състояние.

Опазването на вековни и забележителни дървета чрез навременната им защита е един от приоритетите на МОСВ. Голяма част от тях са устояли на времето и природните стихии и са се съхранили благодарение на ангажираността на местните общности.

Източник: Информационна агенция „КРОСС“

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!