Горещи новини

От РСПБЗН-Разлог напомнят за основните правила за пожарна безопасност през есенно-зимния отоплителен сезон

-10:37-Razloginfo.com

От началото на  есенно-зимния сезон 2021-2022 г. се наблюдава рязко покачване на броя на  пожарите, жертвите и пострадалите при пожарни инциденти. Пожарите най-често  възникват в жилищно-комуналното стопанство и са резултат от проявена небрежност и подценяване на мерките за безопасност. Водещите причини при този тип инциденти са късите електрически съединения, както и неправилната употреба на отоплителни  уреди! Най-често жертви на пожарите стават възрастните хора и децата!

Основните причини за повишения брой на битовите пожари, както и на пострадали и загинали хора са резките климатични промени, неправилното използване на електрически и нагревателни уреди и небрежното боравене с открит огън.

От РСПБЗН-Разлог напомнят за основните правила за пожарна безопасност през есенно-зимния отоплителен сезон :

1. Не претоварвайте електрическата мрежа. Всяка електрическа инсталация е оразмерена да „издържи“ определени електрически товари.

2. Ползвайте само стандартни и по възможност автоматични бушони и изправни електрически уреди и съоръжения.

3. Монтажът на електрически отоплителни уреди оставете на технически грамотно лице.

4. Не оставайте работещи електроуреди без наблюдение.

5. Поставяйте отоплителните електроуреди на безопасно разстояние от горими и леснозапа-лими вещества и материали.

6.  Създайте подходящи условия, при които няма възможност въглени и искри да попаднат върху намиращи се в близост горими и леснозапалими вещества и материали.

7. Не оставайте газови уреди и бутилки в близост до отоплителните уреди.

8. Не съхранявайте дърва и въглища в непосредствена близост до отоплителния уред. В дома си съхранявайте само количества за ежедневната употреба.

9. Не разпалвайте отоплителните уреди със запалителни течности, които не са предназначени за такъв вид дейност.

10. Изхвърляйте сгурията и пепелта само в негорими метални съдове.

11. Всички димоотводи (кюнци) трябва да са стабилно укрепени и монтирани на безопасно разстояние от горими конструкции.

Не забравяйте, че при пожар трябва да сигнализирате незабавно на телефон 112!

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!