Горещи новини

Отпадат техническите паспорти за стари сгради, ще се правят само при мащабни ремонти

-13:55-Razloginfo.com

Пада изискването за изкарване на технически паспорт на всички съществуващи сгради. Документът ще се изкарва само при мащабни ремонти в сградите, които обхващат цялата сграда, изискват строително разрешително или пък засягат цялата конструкция на сградата. Това се предлага в Проект на Наредба за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, който е публикуван за 14-дневно обществено обсъждане.

Причините за измененията от Министерството на регионалното развитие и благоустройството обясниха с постъпили реакции на омбудсмана на Република България, на организации и граждани, на народни представители по повод изтичащия срок, определен за съставяне на техническите паспорти на съществуващи строежи.

По същество проектът предвижда технически паспорт за съществуващ строеж да се съставя след извършено обследване по реда на Закона за устройство на територията само в две хипотези:  при извършване на строително-монтажни работи /СМР/, които обхващат целия строеж и за които се изисква издаване на разрешение за строеж; при извършване на СМР, които обхващат част от строежа, но засягат конструкцията му.Остава обаче задължително изкарването на технически паспорти за държавни и общински сгради. Според предложено изменение, съставянето на техническите паспорти на съществуващи строежи – публична държавна и публична общинска собственост, ще се извършва в срок до 31.12.2032 г.

Целта на изменението е да облекчи бизнеса, гражданите и централните и общински администлации от допълнително натоварване с разходи в условията на икономическо възстановяване след пандемията от COVID-19.

„Счита се, че с Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, която е в сила от месец януари 2007 г., са създадени нормативни условия за цялостно паспортизиране на сградния фонд и на техническата инфраструктура – за нови и за съществуващи строежи. Предвид изтичащия срок, определен за съставяне на техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите – смесена държавна и частна собственост или смесена общинска и частна собственост, в МРРБ се получиха множество реакции на омбудсмана на Република България, на организации и граждани, на народни представители, направени бяха редица публикации и коментари в пресата, в които се споделя, че в условията на висока степен на несигурност, породена от извънредните обстоятелства на пандемията от COVID-19, гражданите, както и държавните и общински институции няма да могат да се справят в посочения срок с разхода за задължителна паспортизация. Обществеността изразява неразбиране по отношение на изискването за обследване и паспортизация на съществуващи частни строежи когато не са налице намерения за изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР), свързани с конструкцията им или с издаване на разрешение за строеж“, пише в мотивите на проектонаредбата.

Източник: trafficnews.bg

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!