Горещи новини

НСИ: Близо 30% от хората между 15 и 64 г. не работят

-14:36-Razloginfo.com

През четвъртото тримесечие на 2021 г. общият брой на лицата извън работната сила е 2 633.4 хил. души, от които 40.7% са мъже и 59.3% – жени, показват данни на НСИ за четвъртото тримесечие на 2021 г.Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 1 233.2 хил., или 28.2% от населението в същата възрастова група. От тях повече от една трета са неактивни поради участие в образование или обучение.

Безработица

През четвъртото тримесечие на 2021 г. безработни са 146.7 хил. души, от които 84.2 хил. (57.4%) са мъже и 62.5 хил. (42.6%) – жени.

Коефициентът на безработица е 4.5%, съответно 4.9% за мъжете и 4.2% за жените.

От всички безработни лица 11.5% са с висше образование, 56.5% – със средно, и 32.0% – с основно или по-ниско образование.

Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.6% за висше образование, 4.7% за средно образование и 12.5% за основно и по-ниско образование.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица с продължителност на безработицата под една година e 66.0 хил. (45.0% от всички безработни), а този на продължително безработните лица (безработни от една или повече години) – 80.8 хиляди (55.0%).

Коефициентът на продължителна безработица е 2.5%, съответно 2.8% при мъжете и 2.2% при жените.

84.4% от общия брой на безработните лица са имали предишна работа, която са напуснали поради уволнение, съкращение или принудително приключване на бизнеса, приключване на сезонна или друга временна работа и други причини, а 15.6%, търсят първа работа.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 9.7%, съответно 9.1% за мъжете и 10.6% за жените.

Заетост

Общият брой на заетите лица е 3 080.5 хил., от които 1 647.5 хил. мъже и 1 432.9 хил. жени. Коефициентът на заетост е 52.6%, съответно 58.8% при мъжете и 46.9% при жените.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. в сектора на услугите работят 63.5% от заетите лица, в индустрията – 30.3%, и в селското, горското и рибното стопанство – 6.2%.

От всички заети лица 3.9% са работодатели, 6.9% – самостоятелно заети лица (без наети), 88.6% – наети лица, и 0.5% – неплатени семейни работници.

76% от общия брой на наетите лица работят в частния сектор, а 24% – в обществения.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 2 990.4 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68.5% (72.2% за мъжете и 64.7% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 34.9% (39.0% за мъжете и 30.5% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 73.6%, съответно 77.8% за мъжете и 69.4% за жените.

Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 599.5 хил., или 65.5% от населението в същата възрастова група (70.2% от мъжете и 61.1% от жените).

Източник: fakti.bg

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!