Горещи новини

Нов регламент за безопасност по пътищата в Европа

| 18:29

Новият Регламент относно общата безопасност на превозните средства започва да се прилага от днес. С него се въвежда набор от задължителни усъвършенствани системи за подпомагане на водача с цел подобряване на пътната безопасност и се установява правната рамка за одобряване на автоматизирани и напълно автономни превозни средства в ЕС. Новите мерки за безопасност ще спомогнат за по-добра защита на пътниците, пешеходците и велосипедистите в целия ЕС, като се очаква до 2038 г. да бъдат спасени над 25 000 живота и да се избегнат поне 140 000 тежки наранявания.Тъй като влизането в сила на Регламента относно общата безопасност оправомощава Комисията да завърши правната рамка за автоматизираните и свързаните превозни средства, през лятото Комисията ще представи технически правила за одобряване на напълно автономни превозни средства, което ще превърне ЕС в пионер в тази област. Те ще спомогнат за повишаване на общественото доверие, ще стимулират иновациите и ще подобрят конкурентоспособността на европейската автомобилна промишленост.

Изпълнителният заместник-председател на Комисията с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“ Маргрете Вестегер заяви: Технологията ни помага да повишим нивото на безопасност на нашите автомобили. Новите усъвършенствани и задължителни функции за безопасност също така ще спомогнат за намаляване на броя на жертвите. Днес гарантираме и че нашите правила ще ни позволят безопасно да въведем в ЕС автономни превозни средства и автомобили без водач чрез рамка, която поставя в центъра безопасността на хората.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон заяви: Регулиране на скоростта, поддържане на лентата за движение и автоматизирано спиране — нашите автомобили са все по-автоматизирани. С новия законодателен акт за безопасността на превозните средства, който влиза в сила от днес, Европа гарантира, че тази технология подобрява ежедневието на нашите граждани и че автомобилната промишленост разполага с предвидима и сигурна рамка, в която да разгърне новаторски технологични решения и да поддържа конкурентоспособността си в световен план.

Правила за обща безопасност

Към днешна дата новите мерки за въвеждане на функции за безопасност в помощ на водача включват:

• за всички пътни превозни средства (т.е. автомобили, микробуси, камиони и автобуси): интелигентно регулиране на скоростта, сигнализиране при заден ход с камера или датчици, предупреждение за внимание в случай на сънливост или разсейване на водача, устройства за записване на данни от инциденти, както и сигнал за аварийно спиране;

• за леки автомобили и микробуси: допълнителни функции като системи за поддържане на лентата за движение и автоматизирано спиране;

• за автобуси и камиони: технологии за по-добро разпознаване на възможни мъртви зони, предупреждения за предотвратяване на сблъсъци с пешеходци или велосипедисти и системи за следене на налягането в гумите.

Правилата ще се прилагат първо за новите типове превозни средства от днес нататък, а от 7 юли 2024 г. — за всички нови превозни средства. Някои от новите мерки ще бъдат разширени, за да обхванат различни видове пътни превозни средства до 2029 г.

Технически правила за автоматизирани автомобили

Въз основа на Регламента относно общата безопасност през лятото Комисията планира да приеме технически правила за автоматизирани и свързани превозни средства, по-специално с акцент върху автоматизираните превозни средства, които заменят водача по автомагистрали (3-то ниво на автоматизация), и превозни средства изцяло без водач като градски совалков превоз или роботизирани таксита (4-то ниво на автоматизация). С новите правила законодателството на ЕС ще се приведе в съответствие с новите правила на ООН относно 3-то ниво на автоматизация и ще се приемат нови технически правни актове на ЕС за превозни средства изцяло без водач — първите международни правила от този вид. Техническите правила, определени чрез делегиран акт и акт за изпълнение, ще установят всеобхватна оценка на безопасността и зрелостта на напълно автоматизираните превозни средства преди пускането им на пазара на ЕС. Те ще обхващат процедурите за изпитване, изискванията за киберсигурност, правилата за записване на данни, както и наблюдението на показателите за безопасност и изискванията за докладване на инциденти от производителите на превозни средства без водач.

През 2018 г. Комисията представи преразгледания Регламент относно общата безопасност. Правилата бяха насочени към необходимостта от подобряване на безопасността на превозните средства и пътната безопасност, като се има предвид, че проучванията показват, че човешките грешки са фактор при 95 % от произшествията. Впоследствие Европейският парламент и държавите — членки на ЕС, приеха регламента през ноември 2019 г. Оттогава Комисията прие поредица от свързани регламенти за изпълнение, обхващащи различните мерки за подпомагане на водача, въведени с регламента. Предложението на Комисията за преразгледания Регламент относно общата безопасност също придружаваше публикуването на стратегията на ЕС за автоматизирана мобилност, в която се очертава всеобхватен набор от действия на равнище ЕС за внедряване на системи за свързана и автоматизирана мобилност. В него се предвиждат действия, обхващащи внедряването на ключови технологии и инфраструктура, въвеждането на правилната регулаторна рамка на вътрешния пазар на ЕС и осигуряването на ползи от автоматизираната мобилност за европейските граждани.

Източник: fakti.bg

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!