Горещи новини

Намалява населението на Пиринско

-19:21-Razloginfo.com

Към 31 декември 2022 г. населението на област Благоевград е 288 161 души, което представлява 4.5% от населението на България. В сравнение с 2021 г. населението на областта намалява с 2 055 души, или с 0.7%.Мъжете са 139 761 (48.5%), а жените – 148 400 (51.5%), или на 1 000 мъже се падат 1 062 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

В края на 2022 г. лицата на 65 и повече навършени години са 62 167, или 21.6% от населението на областта.

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 24.7%, а на мъжете – 18.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.
Към 31.12.2022 г. децата до 15 години в област Благоевград са 41 985, или 14.6% от общия брой на населението. Към 31.12.2022 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Благоевград е 56.6%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст.

Коефициентът в градовете е 56.4%, а в селата – 56.8%.
Застаряването на населението през годините води до повишаване на неговата средна възраст, която достига до 44.3 години в края на 2022 година. Средната възраст на населението в градовете е 43.8 години, а в селата – 44.9 години.

Променя се броя и относителния дял на населението в под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.
За 2022 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 10 месеца за жените и 64 години и 5 месеца за мъжете.
Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2022 г. е 172 318 души, или 59.8% от населението на областта , като мъжете са 90 050, а жените – 82 268.
Към края на 2022 г. над трудоспособна възраст са 70 844 души, или 24.6%, а под трудоспособна възраст – 44 999 души, или 15.6% от населението на областта. Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2022 г. в област Благоевград 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват от 63 лица, влизащи в трудоспособна възраст, при средно за страната – 66. Към 31.12.2022 г. в градовете живеят 172 440 души, или 59.8%, а в селата – 115 721 души, или 40.2% от населението на областта.
Към края на 2022 г. населените места в област Благоевград са 274, от които 13 са градове и 261 – села. В областта има осем населени места без население. В 71, или 25.9% от населените места, живеят от 1 до 49 души включително. Тринадесет от селата в областта са с население под пет души.

23.9% от населението на областта е концентрирано в община Благоевград.

Населението на областния град Благоевград към 31.12.2022 г, е 62 524 души.
Село Брезница в община Гоце Делчев продължава да бъде най-голямото село в областта с население – 3 326 души.

Източник: blagoevgrad.eu

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!