Горещи новини

Мъж осъди енергото, след като му начислиха над 2000 лева сметка грешно

-11:32-Razloginfo.com

Пловдивчанин спечели дело срещу ЕВН, след като му начислиха грешно над 2000 лева сметка. Мъжът е дължал въпросната сума вследствие на неточно измерване на количеството електрическа енергия от дружеството за периода от 2 ноември 2022 година до 31 януари 2023-та.Мъжът отрича да е употребил начисленото електричество за периода и счита, че фактурата, която е на стойност 2163.59 лева е издадена без правно основание.

На 31 януари служители на ЕВН извършили проверка в обекта на ищеца. Служителите на „ЕР ЮГ“ ЕАД демонтирали процесният електромер, поставили го в безшевен чувал, с цел да бъде изпратен за метрологична експертиза в независима лаборатория, като на мястото на демонтирания електромер бил монтиран нов.

Съставен е бил и Констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване. Впоследствие електромерът бил предаден на Българския институт по метрология за извършената проверка бил изготвен Констативен протокол от метрологична експертиза на средство за търговско измерване.

Операторът на разпределителната мрежа извършил преизчисление на количеството електрическа енергия, като начислил допълнително количество електрическа енергия на клиента в размер от 3312 kWh, за период от 90 дни възлизало на 2163,58 лева.

Била издадена фактура, която била изпратена на ищеца с писмо, а първоинстанционният съд е отхвърлил предявения иск, като е приел, че не е доказано по безспорен начин ищецът да има вина за неотчитането на консумираната ел. енергия и повредата на електромера. Затова и не следва да заплаща претендираната сума.

От дружеството са настояли решението да се обжалва, като необосновано и моли да се отмени първоинстанционният акт.

При експертизата е издаден констативен протокол, в който е отразено, че електромерът е повреден и не отчита консумираната енергия. Не са констатирани следи от нерегламентирана намеса. Дружеството е уведомило потребителя за констатациите при проверката. Посочено е, че поради повреда на електромера, ползваната електроенергия не е измерена и съответно – не е заплатена. Електромерът за последно е отчитал електрическа енергия в периода от 11.09.2022 г. до 16.09.2022 г.

Когато отклоненията в показателите на консумираната електрическа енергия се дължат на неправомерно действие от страна на потребителя, доставчикът трябва да установи периода на грешното измерване.

В противен случай доставчикът ще получи цена за недоставена от него и неползвана от потребителя електрическа енергия. В конкретният случай, преди да извърши проверка и да състави констативен протокол за техническа проверка и подмяна на лектромера, дружеството е било няколкократно добросъвестно уведомено от пловдивчанина, че въпросния електромер е повреден.

Въпреки това, служителите на дружеството са предприели действия няколко месеца след уведомяването за наличието на проблем в електромера, като за този същият период на бездействие, на собственика е начислената ел. енергия и съответно е издадена фактура.

Установено е, че операторът не е изпълнил задължението си своевременно да констатира грешката в измерването и съответно да осигури правилното функциониране на електромера и ищецът не дължи на ответника сумата над 2000 лева.

Съдът е постановил акт, който следва да бъде потвърден, а жалбата като неоснователна оставена без уважение. По делото се дължат разноски в размер на 600лв. От дружеството са поели и разноските на делото в размер 566 лева, както и 180 лева възнаграждение за изготвената съдебно-техническа експертиза.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Източник: trafficnews.bg

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!