Горещи новини

Музеи

Исторически музей – Разлог

Разлог е горд със запазените сгради от типа разложко-чепинска къща. Повечето от тях се помещават на площад “Македония” и на ул. “Възраждане” в града. Забележителни са Парапуновата къща, превърната в Исторически музей както и Кипрева къща. Историческият музей в град Разлог е уреден в родния дом на Никола Парапунов, на пл. „15 септември 1903г.”, близо до централния площад на града.

Музеят е част от поредица възрожденски къщи, които са обявени за паметници на архитектурата. Сградата е модел Разложко – чепинска къща „братов” тип от края на 19 век. Този тип къща се счита за продължител на т. нар. „симетрични къщи”, които се появяват най-напред в Пловдив през втората половина на същия век. Изгаря във въстанието от 1903г. и е съградена отново по стария план през 1905 година.

В музея се съхраняват над 5 000 експоната от различни епохи. Ценни са колекциите от оръжие и старопечатни книги, традиционно местно облекло и произведения на местни майстори занаятчии. Богатият снимков и документален материал от ХІХ и ХХ век, съхраняван в музея, е основа за научни краеведчески изследвания и множество изложби за живота на местните хора.

Музейното дело в Разлог води началото си от 1954г. Официално музеят отваря врати на 2 юли 1957г. като къща – музей „Никола Парапунов“. Основната му експозиция отразява живота на полковник Никола Парапунов и ръководената от него антифашистка съпротива в Пиринския край. През 2000г. с решение на Общинския съвет, мемориалният музей е преобразуван в Исторически музей – Разлог.

Уредените временни изложби днес отразяват характерната за този край планинска разложко-чепинска възрожденска къща със заложената в нейното изграждане и обзавеждане ценностна система на местните планинци за свещеността на брака и дома, необходимостта от хармония между човека и природата, пълно отрицание на излишеството и отчуждението; развитието на града през ХІХ в. и борбите на неговото население за свобода. В лекционната зала на музея за срещи, представяния на книги, уроци и др., е експонирана изложба за археологическите обекти в града и общината. До музея е паметника на убитите в Кръстовденското въстание жители на Крапата махала, както и мраморната чешма, съградена по повод 1000 години от признаване на независимостта на Българската православна църква.


error: Content is protected !!