Горещи новини

МОСВ публикува районите под заплаха и с риск от наводнения

| 14:39

МОСВ публикува за консултации и писмени становища от обществеността проектите на картите на районите под заплаха и с риск от наводнения за Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски район за басейново управление на водите. С това на практика стартира прилагането на втория етап от Директивата за наводненията и се създават условия да не се допусне преминаване на следващ етап на една от наказателните процедури срещу страната.Картите са разработени в изпълнение на изискванията на европейското и българското законодателство – Директивата за наводненията и Закона за водите, по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Те се изготвят за всеки от утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения, като в съответствие със законовите изисквания трябва да се актуализират на всеки 6 години и да бъдат представени пред Европейската комисия.

Проектите на карти са публикувани на интернет страниците на басейновите дирекции, но могат да бъдат достъпени и чрез сайта на министерството на адрес:
https://www.moew.government.bg/bg/vodi/planove-za-upravlenie/planove-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniya-purn/planove-za-upravlenie-na-riska-ot-navodneniya-2022-2027/

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения, препоръки и коментари в срок до 26 април 2022 г. поотделно за всеки район за басейново управление на адреса на съответната басейновата дирекция. Активното участие на всички компетентни органи, заинтересовани страни и широката общественост е от ключово  значение при утвърждаването на картите на районите под заплаха и риск от наводнение.

С обявяването на проектите за консултации и писмени становища е предприета съществена стъпка за преодоляване на закъснението при тяхното преразглеждане и актуализиране, заради което в началото на февруари Европейската комисия стартира наказателна процедура срещу страната ни.

След изтичане на срока за консултации и отразяване на постъпилите коментари, ще бъде изготвен и публикуван окончателният вариант на картите на районите под заплаха и риск от наводнение. Това ще позволи до септември България да изпълни ангажиментите си да представи картите на Европейската комисия, с което ще бъде избегнат рискът от последващо развитие на процедурата за нарушение.

Източник: Информационна агенция „КРОСС“

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.
МОНДИАЛ 2022 КАТАР
error: Content is protected !!