Горещи новини

Лошите и преструктурирани потребителски кредити нараснаха с близо 30% за година

-15:18-Razloginfo.com

Лошите и преструктурирани потребителски кредити нараснаха с близо 30% за година, показват данните на Българската народна банка към края на месец март тази година.

Сумата по проблемните потребителски заеми се увеличава с 259.2 млн. лева или 27.3% на годишна база, като към края на първото тримесечие на настоящата 2021 година възлиза на 1.208 млрд. лева. За сравнение, към края на март 2020 г. сумата възлизаше на 948.9 млн. лева.

В същото време обаче, лошите и преструктурирани кредити при жилищните заеми отчитат спад на годишна база. Към края на март сумата по тях възлиза на 614.1 млн. лева, което е спад от 7.9% спрямо същия период на миналата година когато сумата достигаше 666.9 млн. лева.Сериозен спад на лошите и преструктурирани кредити се наблюдава при бизнеса. Проблемните заеми теглени от фирми намаляват с 567.6 млн. лева или 16.6% на годишна база до сумата от 2.938 млрд. лева. Година по-рано те достигаха 3.52 млрд. лева.

Срокът за подаване на заявления за мораториум върху вноските по кредитите изтече на 31 март тази година. Това обаче не засяга потребителите, които се възползваха от това още в началото на пандемията, тъй като сроковете за отлагане на вноските при тях са изтекли. Така тези потребители или нямат възможност да погасяват заемите си, или са ги преструктурирали. Данните насочват именно към подобен извод, тъй като още през януари тази година, сумата по лошите и преструктурирани потребителски кредити скача рязко с около 100 млн. лева.

„С изтичането на удължения срок за отсрочване на задължения на клиентите на банките може да се очаква и увеличение на дела на необслужваните кредити в банковите портфейли, което вероятно ще повлияе за известно повишение на лихвените проценти по новоотпуснатите кредити“, посочва БНБ в редовното си тримесечно издание „Икономически преглед“, публикувано в края на миналата година.

Към края на месец март тази година темпът на ръст в кредитирането се засилва, както при потребителските, така и при фирмените заеми.

Кредитите за фирми нарастват с 2.7% на годишна база до общо 35.7 млрд. лева към края на март тази година. През февруари, отчетеното увеличение на годишна база бе в размер на 2.6%.

Заемите за домакинствата нарастват с 7.1% на годишна база до общата сума от 26.085 млрд. лева към края на март. Месец по-рано, годишният темп на растеж достигаше 6.3%.

Най-масовите потребителски заеми са тези със срок за погасяване от над 5 години. Кредити с по-дълъг срок оформят 74% от всички потребителски заеми, като достигат сумата от 9.01 млрд. лева. Общата сума по кредитите за потребление възлиза на 12.1 млрд. лева към края на март тази година, като нарастват с 5.5% на годишна база. (4.8% годишно повишение през февруари 2021 година).

В края на март тази година жилищните кредити достигат 12.367 млрд. лева, като нарастват на годишна база с 11.9% (11.3% годишно увеличение през февруари 2021 г.). Логично най-масови са жилищните заеми със срок за погасяване от над 5 години, като сумата по тях оформя почти 100% от всички теглени кредити. Интересно е да се отбележи, че жилищните кредити със срок за погасяване между 1 и 5 години у нас достигат общата сума от 43.7 млн. лева или 0.35% от всички заеми за покупката на дом.

*Показателят лоши и преструктурирани кредити включва общия размер на балансово отчитаните кредити, които са необслужвани или преструктурирани. Необслужвани са кредитите, които отговарят на поне едно от условията по член 178 от Регламент (ЕС) № 575/2013, а преструктурирани кредити са тези, които са определени като преструктурирани експозиции съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014.

Източник: trafficnews.bg

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!