Горещи новини

Към края на 2021 г. чуждестранните инвестиции у нас са за над 28 млрд. евро

| 15:24

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на нашата страна към края на 2021 г. са 28,137 млрд. евро по текущи цени. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).Най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции през миналата година в промишлеността – 12,210 млрд. евро, като те формират 43,4% от общия брой на ПЧИ, следвани от инвестициите в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – на стойност от 6,278 млрд. евро, представлявайки 7,8% от общите чуждестранни инвестиции за миналата година.

През 2021 г. има увеличение на ПЧИ в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, като относителният им дял нараства с 0,7 процентни пункта в сравнение с предходната година, докато в сектор „Строителство“ има намаление на преките чуждестранни инвестиции с 0,7 на сто спрямо 2020 година.

По предварителни данни през 2021 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 23 048 млн. лв. по текущи цени.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 5 908 млн. лв., следван от промишлеността с 5 623 млн. лева.

През 2021 г. в структурата на разходите за придобиване на ДМА по икономически дейности се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сектора на промишлеността, като относителният им дял се увеличава с 1.2 процентни пункта в сравнение с 2020 г., и спад в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) с 6.9 процентни пункта.

През 2021 г. е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 9.8 пункта в сравнение с предходната година и достига 35.2%. Същевременно вложените средства за машини, производствено оборудване и апаратура нарастват с 2.7 пункта, за закупуване на земя – с 3.1 пункта, и за транспортни средства – с 2.3 пункта, като формират съответно 28.6, 9.6 и 14.0% от общия обем инвестиции в ДМА.

Източник: dnesplus.bg

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!