Горещи новини

Кръгла маса обсъжда връзките между висшето образование, бизнеса и политиката в Европа и у нас

-13:35-Razloginfo.com

В дискусията взеха участие над 40 представители от министерства, агенции,
висши училища, НПО, социално-икономически партньори, бизнес и др.

В края на миналия месец се проведе първата кръгла маса на тема „Връзките висше
образование–бизнес–политика в Европа и у нас”. В дискусията взеха учатие над 40
представители от министерства, агенции, висши училища, НПО, социално-икономически
партньори, бизнес и др. Събитието беше проведено в рамките на проекта „Усъвършенстване на
механизма за гражданско участие при формулирането и провеждането на политиката в областта
на висшето образование в България“, който се финансира от Европейския съюз и Европейския
социален фонд по Оперативна програма „Добро управление“ и се изпълнява от Сдружение
„Център за изследване и анализи“. Като следваща стъпка в развитието на проекта, предстои да
се разработи механизъм и инструментариум за обратна връзка от бизнеса към висшето
образование, с цел да се отговори на потребностите от подготвени кадри за пазара на труда.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ и има за цел да
изгради и развие механизма за гражданско участие в провеждането на политиката в областта на
висшето образование. Първите дейности на програмата включват анализи и проучване на
практики за обратна връзка от бизнеса към политико-правещите институции в областта на
висшето образование в редица европейски страни, проследяване нуждата от кадри за бизнеса
в България, както и проекти за препоръки за по-добро взаимодействие между тези два сектора.
Освен конкретните цели, проектът ще допринесе за партньорско управление с гражданите и
бизнеса, както и за открито и отговорно управление, каквито са и целите на програмата.
За Център за изследвания и анализи (ЦИА):Център за изследване и анализи (ЦИА) е организация с нестопанска цел, извършваща
дейности в обществена полза. ЦИА извършва мониторинг и анализ на състоянието и
перспективите на българското образование и наука, създава мрежа от изследователски
колективи и институции, работещи в тази сфера и, чрез изпълнение на съвместни проекти
стимулира интегрирането им в европейското научно и образователно пространство. Центърът
осъществява контакти освен с националните, и с чуждестранни университети, научноизследователски центрове и организации в областта на образованието, науката и иновациите.

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!