Горещи новини

КНСБ предлага да бъде увеличен с над 30% прагът на бедността

| 14:06

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) счита, че обективната Линия на бедност (ЛБ) за 2023 г. трябва да бъде 541 лв. Този размер ще й осигури ръст 30,9%. Това се посочва в позиция на синдиката във връзка с проект на Постановление на Министерски съвет (МС) за определяне размера на ЛБ за страната за 2023 г.На 8 юли 2022 г. на Портала за обществени консултации на МС бе оповестен проект на постановление за определяне на Линията на бедност за 2023 г. Предложеният в Постановлението размер е 504 лв. или увеличението е с 22%.

Методиката за определяне на ЛБ бе приета с ПМС 241/24.09.2019 г. Съгласно нея размерът за страната се определя като се използват данните за ЛБ от изследването на SILC (Евростат) за предходната година, като размерът се индексира с цените на малката по състав кошница за декември на предходната година на годишна база. Изследването на SILC се осъществява на база доходите от годината преди предходната, на практика равнището на ЛБ по Евростат отразява състояние на доходите отпреди две години.

През последните две години беше направен компромис при определянето на ЛБ, при което се утвърдиха размери с изоставане:  през 2021 г. – с 14,4% (369 лв. вместо 431 лв.), а през 2022 г. – с 10,2% (413 лв. вместо 460 лв.). През 2021 г. беше направено изменение на методиката, с което се отмени корекцията за индексиране с цените за малката по състав кошница за декември на предходната година.

Настоящото предложение за актуализация е ЛБ за 2023 г. да е в размер на 504 лв. Използвана е ЛБ, определена в изследването EU-SILC за 2021 г., но както бе отбелязано по-горе, то отразява състояние от преди 2 г. – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на еквивалентна единица от 2020 г.

Очевидно е наличието на твърде голям времеви лаг между годината на изследване на доходите и годината, към която се прилага ЛБ, а в случая този лаг е от 3 години. Съвсем реална е възможността за появата на различни трендове на доходите през такъв период от време, които на практика не са адекватно отразени от формулата за изчисление. От статистическа гледна точка е предимство, че се използват данните на EU-SILC, защото предполагат по-надеждна информация за доходите на населението поради по-голямата извадка. От икономическа гледна точка не става ясно какво равнище на потребление осигурява ЛБ, след като се определя на базата на избрано равнище на нетния еквивалентен доход на едно лице от 2020 г. Затова при наличието на екстремно нарастване на цените, е обективно да се прилага и коректив за индексиране с натрупаната инфлация на базата на актуални данни. Прилагането на подобен коректив дава по-обективна и близка до действителното състояние на доходите картина.

КНСБ счита, че е редно да се предприеме възстановяване на инструмента за коригиране с инфлацията (базиран на малката потребителска кошница) на данните на EU-SILC за ЛБ и прецизиране на методиката за определяне на ЛБ в страната. При това положение изходните данни за изчисление на ЛБ за 2023 са ЛБ на еквивалентна единица (SILC-2021) – 504 лв. месечно и ИЦМК (декември 2021-декември 2020) – 7,4%, посочват от КНСБ.

Източник: Информационна агенция „КРОСС“

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!