Горещи новини

Какви са правата ви, ако ви съкратят от работа?

-15:57-Razloginfo.com

Едни от най-често срещаните основания за прекратяване на трудовото правоотношение са на основание съкращаване в щата, закриване на част от предприятието или намаляване обема на работа. При прекратяването на трудовото правоотношение на тези основания работникът или служителят има право да получи по-висок размер на обезщетение за безработица, в зависимост от осигурителния му стаж. Понякога прекратяването на договора на някое от тези основания е съпътствано от извършването на процедура по подбор между работещите. Какво представя тази процедура и какви са основни права и задължения както на работещите, така и на работодателите, разяснява д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.При закриване на част от предприятието, при съкращаване в щата или намаляване на обема на работата, работодателят има право на подбор и може да уволни работници и служители, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре. Това означава, че ако в дадена фирма има назначени четирима души на длъжност „търговски представител“ и следва да бъде уволнен един от тях, работодателят е задължени да извършите процедура по подбор между четиримата, с цел да оставите на работа тези, които работят по-добре и притежават по-висока квалификация.

Правото на подбор е задължение на работодателя да извърши справедлива оценка на служителите, заемащи една и съща или сходни длъжности, с цел да се определи справедливо и на основание на конкретно определени критерии кои служители следва да бъдат оставени на работа и кои да бъдат уволнени.

При провеждане на процедурата по подбор, работодателят следва да оцени служителите въз основа на два вида критерии: обективни и субективни. Обективните критерии най-честно са свързани с дипломната и професионална квалификация на лицето, докато при субективните се разглежда нивото и начина на изпълнение на работата му.

Същественото във всички тези случаи е подборът да е извършен от работодателя по критериите, установени закона, да е измежду всички работници и служители, които задължително следва да са обхванати от него, както и при актуални данни за квалификацията и качеството на работа на всеки от тях към момента на съответното уволнение. Следва между извършването на подбора и на уволнението да не са настъпили конкретни промени, които биха променили резултата от подбора.

Работодателят може да извърши подбор съобразно критериите в закона, както при вече извършено съкращение на щата, така и с оглед предстоящо, но още неутвърдено и/или невлязло в сила ново щатно разписание. Той може да използва и резултатите от вече извършен подбор по повод предходно съкращение на щата, при извършване на ново такова. Законът не установява последователност или изискване първо да бъде променено щатното разписание и след това да се извърши подбора.

В практиката се приема, че дори и да има по-продължителен период между извършването на подбора и уволнението на служителя (дори и повече от година), ако не са настъпили някакви конкретни промени в квалификацията и нивото на справяне с работа на работниците или служителите, обхванати от подбора, които биха променили резултата от същия, то може да се вземат предвид резултатите от предходни извършени подбори при уволнение.

Справка:

чл. 329 от Кодекса на труда

Източник: novinite.bg

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!