Горещи новини

Инициативен комитет – Разлог може да поиска оставката на кмета на Разлог, заради протакане проверката по отношение законността на сгради в кв. „Нов път“

-20:09-Razloginfo.com

Както съобщихме през месец юни, Инициативният комитет „За защита правата и интересите на жителите на община Разлог“ е предприел действия, по отношение законността на множество сгради в кв. „Нов път“, като е подал сигнали до кмета на община Разлог, МРРБ и РДНСК – Благоевград.

В резултат на тези сигнали ДНСК взе отношение по казуса и е разпореди на Общинска администрация – Разлог да извърши незабавна проверка по отношение на законността на процесните сгради в кв. „Нов път“.

До този момент не са предприети конкретни действия.Вижте какво пишат от Инициативния комитет „За защита правата и интересите на жителите на община Разлог“:

Уважаеми Съграждани, по подаден сигнал от Инициативен комитет Разлог за незаконно строителство в множество имоти в Ромската махала, получихме отговор от началника на ДНСК с дата 10.06.2021 година, в който ясно указва на Кмета Герчев, в срок от двадесет работни дни да вземе съответните мерки и да уведоми заинтересованите страни за резултата от проверките.

На 01.07.21 година отново получихме писмо от ДНСК за предприемане на законни действия по подадения сигнал, но отново не получихме отговор от Кмета на Община Разлог.

ТРЕВОЖЕН е за нас факта, че Кмета НЕ ИЗПЪЛНЯВА разпореждане на държавна институция. Тези негови действия пораждат у нас съмнение за опити за прикриване на незаконно строителство или опити за издаване на удостоверение за търпимост, въпреки, че посочените в сигнала сгради са строени след 2010 г. и не са търпими по смисъла на закона. Заради това бездействие от страна на Красимир Герчев, пуснахме жалба до началника на ДНСК и Главния Прокурор на Република България, да упражнят правомощията си по реда надзор за законност при провеждане процедурите за отстраняване на незаконни постройки, като включително в рамките на своите компетенции да окажат съдействие на органите по устройство на територията, с оглед избягване на пристрастност при извършване на констатациите от проверката и умишлено прикриване на случая.

При продължително протакане на случая, Инициативен Комитет Разлог ще поиска #оставката на Кмета Красимир Герчев. Не искаме да се стига до Гражданско неподчинение, но всичко зависи от Общинска администрация и техните действия. Бъдете здрави!!!

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!