Горещи новини

Избират председател на Районен съд – Разлог

-13:11-Razloginfo.com

Събеседването за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Разлог е на 24 септември 2019г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи 24.09.2019г. за провеждане на събеседване със съдия Велина Иванова Полежанова за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Разлог. От края на 2018 г. тя е и.ф. административен ръководител – председател на Районния съд в Разлог.

На основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Колегията откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

– Административен ръководител – председател на Административен съд – Стара Загора – изтичащ мандат;
– Административен ръководител – председател на Военен съд – Пловдив – изтичащ мандат;
– Административен ръководител – председател на Военен съд – Сливен – изтичащ мандат;
– Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Стара Загора – изтичащ мандат;
– Административен ръководител – председател на Районен съд – Петрич – изтичащ мандат.
Предложенията за назначаване на административни ръководители се подават в администрацията на ВСС, в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“.

Решението се обнародва в „Държавен вестник“ и се публикува на интернет сайта на ВСС.

Източник: blagoevgrad.eu

Последвайте ни:
Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!