Горещи новини

ДФЗ: Над 9,4 млн. лева получават бенефициери по ПРСР 2014-2020

| 13:53

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане 9 425 189 лв. по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.) за периода от 12 май 2022 г. до 27 май 2022 г. Подпомагане получават 53 бенефициери, като разпределението по мерки е, както следва:–     по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени   1 170 040,80 лв. по един проект;

–     по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени  137 763,79 лв.  по 5 проекта;

–     по подмярка 4.2 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени  1 476 449,41 лв.  по един проект;

–     по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ са наредени 879 073,29 лв. по 2 проекта;

–     по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени  178 390,68 лв. по един проект;

–     по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени  2 112 657,94 лв.  по 9 проекта;

–     по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ са наредени  723 724,16 лв. по един проект;

–     по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ са наредени  128 864,23 лв. по един проект;

–     по подмярка  19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени  655 993,63 лв. по 11 проекта;

–     по подмярка  19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са наредени   1 962 231,22 лв. по 21 проекта.

Източник: Информационна агенция „КРОСС“

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!