Горещи новини

До края на декември може да ползваме данъчните облекчения за деца чрез работодател

-10:49-Razloginfo.com

До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основното трудово правоотношение, ако искат чрез тях да ползват данъчните облекчения за деца. Две са декларациите за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).При ползването на облекченията не се изисква писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва облекчението. Дадена е възможност двете облекчения – за деца и за деца с увреждания, да се ползват от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни, за да ползва облекченията в пълен размер. В тези случаи разликата може да се ползва от другия родител чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

За 2021 г. са въведени специални размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, които могат да се прилагат само за доходи, придобити през 2021 година.
Данъчното облекчение за деца се прилага като сумата от годишните данъчни основи за 2021 г. се намалява със:

• 4500 лева – при едно ненавършило пълнолетие дете;

• 9000 лева – при две ненавършили пълнолетие деца;

• 13 500 лева – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Данъчното облекчение се ползва в този размер включително за деца, които са родени или са навършили пълнолетие през 2021 г. За да ползват данъчното облекчение за деца пред работодателя следва да се представи декларация по образец, в която декларират всички условия и обстоятелства за прилагане на облекчението.

Данъчното облекчение за деца с увреждания се прилага като сумата от годишните данъчни основи се намалява с 9000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане, определени с влязло в сила решение на компетентен орган. Данъчното облекчение се ползва в този размер, включително когато през 2021 г. са установени видът и степента на увреждане (50 или над 50 на сто), както и когато през 2021 г. изтича срокът на валидност на решението, с което са установени видът и степента на увреждане. За да ползват данъчното облекчение за деца с увреждания физически лица следва да представят пред работодателя си декларация по образец, в която декларират всички условия и обстоятелства за прилагане на облекчението и копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК за детето.

Облекчения не могат да се ползват чрез работодателя, ако родителят не е декларирал, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, или че ще подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Най-лесният начин да се проверят дълговете към бюджета е като се направи справка на интернет страницата на НАП с безплатен персонален идентификационен код – ПИК, който може да се получи във всеки офис на НАП. Чрез работодател могат да се ползват и други видове данъчни облекчения – за лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, облекчение за дарения, за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане и др.

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2021 г. могат да се ползват по два начина.

Първият начин е чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице, в срок до 31 януари 2022 г. В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави на работодателя си декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца) и/или декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца с увреждания), както и останалите необходими документи, в срок от 30 ноември до 31 декември 2021 г.

Вторият начин е с подаване на годишната данъчна декларация за 2021 г. при спазване на срока за подаване по чл.53 от ЗДДФЛ – до 30 април. В случая 02 май 2022 г. , т.к. 30 април се пада съботен ден.

Източник: Информационна агенция „КРОСС“

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!