Горещи новини

В Пиринско жените сключват брак на 29, мъжете – на 32

| 18:07

През 2021 г. в област Благоевград са регистрирани 1040 юридически брака – със 164 повече спрямо предходната година, а от всички регистрирани бракове 61.9% (644) са сред населението в градовете.В областта средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 31.7 и 28.6 години. Спрямо предходната година средната възраст при мъжете се запазва същата, докато при жените намалява с 0.1 години.

Броят на разводите в областта през 2021 г. е 393, или с 53 повече от регистрираните през 2020 година. От всички прекратени бракове 65.6% се отнасят за населението в градовете.

Разводът не е бил първи за 7.4% от жените и мъжете, разтрогнали своите бракове в областта през 2021 година.

През 2021 г. в област Благоевград са регистрирани 2607 родени деца, като от тях 2595 (99.5%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 60 деца, или с 2.3%. Броят на живородените момчета (1305) е с 15 по-голям от този на живородените момичета (1290).

В градовете и селата живородени са съответно 1678 и 917 деца, а коефициентът на раждаемост е 9.3‰ в градовете и 7.7‰ в селата.

Област Благоевград е с раждаемост, по-висока от средната за страната (8.5‰). През 2021 г. средният брой живородени деца от една жена в област Благоевград е 1.62, а през предходната година е бил 1.61.

През 2021 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете в областта нараства в сравнение с 2020 г. с 0.1 г. и достига 27.3 години.

Броят на живородените извънбрачни деца в област Благоевград е 1274, или 49.1% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните живородени деца в градовете (49.7%) е по-висок, отколкото в селата (48.0%).

Броят на умрелите лица в област Благоевград през 2021 г. е 5796, а коефициентът на обща смъртност – 19.3‰, при 21.7‰ общо за страната. Спрямо предходната година броя на умрелите в областта нараства с 833-ма, или с 16.8%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.

Смъртността сред мъжете (21.6‰) е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (17.2‰). През 2021 г. на 1000 жени умират 1185 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (21.6‰), отколкото в градовете (17.8‰).

Показателят за преждевременна смъртност през 2021 г. (21.5%) намалява спрямо предходната 2020 година (21.9%). В стойностите на показателя за преждевременна смъртност има съществени разлики при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст под 65 години са 14.5% от всички умрели жени, а стойността на този показател при мъжете е 27.4%.

През 2021 г. в областта са починали 4 деца на възраст до една година. Коефициентът на детска смъртност е 1.5‰, като през 2020 г. той е 3.0‰.

През 2021 г. 2744 жители на Благоевградска област са сменили населеното място, в което живеят, без да напускат страната. В същото време тук са се заселили 4971 души. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област Благоевград са София (столица) – 20.6%, и Кюстендил – 5.2%.

Източник: agencia.bg

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!