Горещи новини

В кои сектори у нас вземат най-високи заплати

| 16:41

През третото тримесечие на 2021 г. средната заплата у нас e била 1520 лв. и намалява спрямо второто тримесечие с 0,3 на сто. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт.Средната брутна месечна заплата за юли 2021 г. е била 1533 лв., за август – 1485 лв., и за септември – 1543 лева.

Спрямо същия период на предходната година средното месечно възнаграждение през третото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 12,4 на сто, а в частния – с 10,2 на сто.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление през третото тримесечие, са „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 5,4 на сто, „Добивна промишленост“ – с 4,9 на сто, и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 4,3 на сто. Най-голямо увеличение на заплатите е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7,8 на сто, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 6,9 на сто.

През третото тримесечие средната заплата нараства с 10,7 на сто спрямо същия период на 2020 г., като най-голямо e увеличението в „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 17,4 на сто, „Култура, спорт и развлечения“ – с 16,5 на сто, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 16,2 на сто.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2021 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 3687 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ – 2267 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2225 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в – „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 940 лева; „Други дейности“ – 1013 лева; „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 1150 лева.

Източник: Информационна агенция „КРОСС“

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.
error: Content is protected !!