Горещи новини

Внимание! Нова заповед от МОН за COVID-19

-16:02-Razloginfo.com

Министерството на образованието и науката (МОН) издаде нова заповед за мерките за противодействие на COVID-19 в образователните институции. Документът е подписан от заместник-министър Емилия Лазарова и е адресиран до директорите на образователните институции и началниците на регионалните управления на образованието.В заповедта се посочва, че на този етап не е предвидено въвеждане на противоепидемични мерки за различни образователни институции, включително висши учебни заведения.

При регистриране на потвърден случай на COVID-19 и неговите близки контактни лица към настоящия момент се прилагат разпоредбите на чл. 61 от Закона за здравето. Всеки болен от COVID-19 се поставя под задължителна изолация за период от 7 дни с предписание, издадено от директора или от упълномощен от него заместник-директор на съответната регионална здравна инспекция.

Неговите близки контактни лица, в т.ч. съученици и преподаватели, се поставят под задължителна карантина за период от 5 дни от датата на последния контакт с болен от COVID-19, отново с предписание, издадено от съответната регионална здравна инспекция.

От основно значение продължава да е провеждането на хигиена на ръцете от ученици, педагогически и непедагогически персонал и нейното утвърждаване като основна хигиенна мярка, независимо от разпространението на COVID-19.

Освен това, правилното провеждане на ежедневно проветряване, почистване и дезинфекция на повърхности и осъществяването на постоянен контрол от отговорните лица в училищата също спомага за намаляване на регистрираните случаи на заразни заболявания в организираните колективи.

При завишаване на броя на заболелите, респективно карантинираните лица в училища в дадено населено място, по преценка на директорите на училищата образователният процес може да се организира по начин, който да ограничава взаимодействието между отделните паралелки с цел намаляване на възможността за предаване на инфекции.

При необходимост следва да се търси съдействие от регионалните здравни инспекции.

В Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) е актуализирана номенклатурата с нормативно регламентираните основания за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда. Моля, непосредствено след получаване на акта или заявлението (за отделен ученик в ОРЕС до 30 дни) за преустановяване на присъствения образователен процес в училището, да отразите промяната в организацията на обучение, като впишете и номера на заповедта.

В заповедта се обръща внимание, че поради отмяна на извънредната епидемична обстановка от март 2022 г., към настоящия момент прилагането на разпоредбите на чл. 115а, ал. 4 от Закона за предучилищно и училищно образование е незаконосъобразно.

Какво означава това за учениците?

За учениците основната промяна е, че присъственото обучение остава засега единствената форма на обучение. При засилване на COVID-19 мерките обаче могат да се адаптират, като например:

различно начало на учебните занятия и на различен график за междучасията

провеждане на повече занятия навън, когато е възможно

ограничаване на ползването на кабинети от различни класове/паралелки, хранене по график и други

Възможно е също така да се наложи преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, но това ще става само при изрично решение на директора на училището и със съдействието на регионалната здравна инспекция.

Източник: fakti.bg

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!