Горещи новини

Вижте какво се променя при въвеждането на еврото

-15:29-Razloginfo.com

Ще има период, в който цените ще се изписват и в лева, и в евро. Той започва един месец след датата на влизане в сила на Решението за приемането на еврото и приключва 12 месеца след датата на въвеждане на еврото у нас.Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане проекта на Закон за въвеждане на еврото в Република България. Целта на документа е да осигури безпроблемното въвеждане на еврото в Република България и да повиши прозрачността и информираността за процеса на приемане на единната европейска валута в страната. Крайният срок за получаване на становища е 24 април 2024 година.

С предложения ПРОЕКТ се уреждат принципите, правилата и процедурите за въвеждане на еврото като парична единица на Република България. Датата за присъединяването ни към еврозоната и курсът на лева към еврото ще бъдат определени от Съвета на Европейския съюз с единодушно решение на държавите-членки, използващи еврото, и Република България.

Ангажиментът на българските власти страната ни да се присъедини към еврозоната със сегашния фиксиран курс е потвърден както в Националния план за въвеждане на еврото в Република България, така и в Решението на Народното събрание от октомври 2022 г.

Цените на стоките и услугите ще се обозначават едновременно в левове и евро от първия месец след Решението на Съвета за приемането на еврото до 12 месеца след датата на въвеждане на еврото в Република България. Законопроектът предлага двете цени да се изписват ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо, с еднакъв размер на шрифта, по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение.

Те трябва да са поставени заедно, като ще са придружени с отличителен знак или съкращение, позволяващи лесното им разпознаване. Крайната сума, която се заплаща от потребителя, също трябва да бъде представена и в двете валути в издавания фискален/системен бон.

От датата на въвеждане на еврото заплатите, пенсиите, обезщетенията, както и паричните и социалните помощи се изплащат в евро и се обръщат в евро, като стойността им в левове се раздели на пълния официален валутен курс, изразен с шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая.

При закръглянето, ако третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак се увеличава с една единица. Това е записано още в Закона за въвеждане на еврото, предложен за обществено обсъждане.

Това ще става по неотменимо фиксираният валутен курс на лева към еврото, определен в Регламент на Съвета приет в съответствие с член 140, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, пише още в него.

Ще има период, в който цените ще се изписват и в лева, и в евро. Той започва един месец след датата на влизане в сила на Решението за приемането на еврото и приключва 12 месеца след датата на въвеждане на еврото у нас.

При двойното обозначаване цените се поставят в непосредствена близост, изписват се ясно, четливо, недвусмислено и лесно разбираемо, с еднакъв размер на шрифта, по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение.

В този период крайната сума, която се заплаща от потребителя, се обявява в издавания фискален/системен бон или в друг документ, регистриращ плащането, в евро и в левове. От датата на въвеждане на еврото в Република България всяко лице, което приема плащания, за които е задължено да издаде фискален/системен бон, е длъжно да ги регистрира и отчита в евро и евроцентове.

Един месец преди въвеждане на еврото и една година след това банките ще обозначават двойно в евро и в левове информацията за:

1. началното и крайното салдо по платежни сметки в извлеченията, предоставяни на хартиен или друг дълготраен носител, по всички открити до датата на въвеждане на еврото левови сметки;

2. стойността на платежната операция и размера на дължимите такси и комисиони

3. стойността на платежната операция и остатъчната наличност по сметка при платежни операции по теглене на пари в брой от банкомат

4. остатъкa по кредити и за размера на дължимите вноски по кредити в левове, предоставяна в офис на кредитна или финансова институция или при интернет или мобилно банкиране, при поискване от клиента.

5. извършените плащания по главница, лихва и други, свързани с кредити, отпуснати в левове, при поискване от клиента;

6. начислените лихви по депозитни сметки в левове, открити до датата на въвеждане на еврото.

Пенсионноосигурителните дружества пък ще дават в двете валути наличните средства в индивидуалните осигурителни партиди на гражданите, във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, както и в аналитичните сметки на лицата, получаващи плащания от фондовете за разсрочени плащания, към края на календарната година преди датата на въвеждане на еврото
До датата на въвеждането на еврото кредитните институции организират зареждането на машините за самообслужване, включително банкоматите, с евробанкноти. При теглене на пари в брой чрез машини за самообслужване, включително банкоматите , се разпространяват само евробанкноти.

Един месец от датата на въвеждане на еврото левът продължава да бъде законно платежно средство, но ако платим в лева, то търговецът ще е длъжен да ни върне ресто в евро.
Връщане на левове се допуска само ако търговецът няма достатъчно евро монети. В периода на двойно обращение при рекламация на стока или услуга търговецът връща платената сума в евро.

През първите 6 месеца от датата на въвеждане на еврото банките ще обменят безплатно, в неограничено количество банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс, като за суми над 30 000 лв. това ще става след предварителна заявка от 3 работни дни.
„Български пощи“ също ще обменят през този период безплатно левове в евро по официалния валутен курс в размер до 1000 лв. на ден за едно лице. За суми в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв. на ден ще трябва предварителна заявка от 3 до 5 работни. В пощите няма да се обменят суми по-големи от 10 000 лв. на ден на едно лице. Тази услуга пощите ще предоставят само в населени места, където няма офиси или клонове на банки.

След изтичането на 6-месечния срок пощите  и банките могат да въведат такса за обмяна на валутата, а след изтичане на 12 месеца  да преустановят услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой.

Източник: marica.bg

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!