Горещи новини

Брюксел одобри 1,49 млрд. евро за българските предприятия

| 18:27

Европейската комисия даде одобрение на Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията (ПКИП) на стойност над 1,49 милиарда евро, съобщиха от ЕК. Тя предоставя целева подкрепа на българските фирми за преодоляване основните проблемни области, които забавят трансформирането на българската икономика в иновативна, с ниски въглеродни емисии и с ефективно използване на ресурсите.



Повече от 85 % от бюджета на програмата, или 1,28 милиарда евро, са предназначени единствено за малки и средни предприятия (МСП). Основните цели на програмата са да се постигне интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и промишлена и цифрова трансформация. Сред другите приоритети са:

– развитие и укрепване на капацитета за научни изследвания и иновации и внедряване на напреднали технологии;
– насърчаване на устойчивия растеж, създаване на работни места, интернационализация и конкурентоспособност на МСП;
– гарантиране на ползите от цифровия преход;
– преход към кръгова и енергийноефективна икономика.

Видовете дейности, които ще бъдат подпомагани, са следните:

– подкрепа за иновациите в стартиращи и бързоразвиващи се предприятия в областта на високотехнологичните отрасли;
– насърчаване на цифровизацията, включително решения за гарантиране на киберсигурността, и разработване на технологии;
– подкрепа за въвеждането на нисковъглеродни и енергийно ефективни технологии, сертифициране на системите за енергийно управление и стимули за възобновяеми енергийни източници;
– подкрепа за МСП при въвеждането на технологии за ефективно използване на природните ресурси, увеличаване на процента на рециклиране, модернизиране на технологиите за управление на отпадъците и насърчаване на партньорствата между предприятията и споделянето на добри практики.

Част от бюджета на програмата (35%) ще бъде изпълнен чрез финансови инструменти, като например гаранции по банкови заеми и капиталови инвестиции на всички етапи от развитието на МСП. Така ще се гарантира по-ефективно и устойчиво използване на ресурсите на ЕС в подкрепа на проекти, които генерират приходи и спестявания, посочват от Европейската комисия.

Източник: Информационна агенция „КРОСС“

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!