Горещи новини

Брутният външен дълг на България в края на юни 2022 г. възлиза на близо 41,5 млрд. евро

| 15:58

Брутният външен дълг в края на юни 2022 г. възлиза на 41 495.9 млн. евро (52.5% от БВП), което е с 1647.3 млн. евро (4.1%) повече в сравнение с края на юни 2021 г. (39 848.6 млн. евро, 58.7% от БВП).В края на юни 2022 г. краткосрочните задължения са 8068.1 млн. евро (19.4% от брутния дълг, 10.2% от БВП) и се увеличават с 1901 млн. евро (30.8%) спрямо края на юни 2021 г. (6167.1 млн. евро, 15.5% от дълга, 9.1% от БВП). Дългосрочните задължения възлизат на 33 427.8 млн. евро (80.6% от брутния дълг, 42.3% от БВП), като се понижават с 253.7 млн. евро (0.8%) спрямо края на юни 2021 г. (33 681.5 млн. евро, 84.5% от дълга, 49.6% от БВП).

Към края на юни 2022 г. 25 205.4 млн. евро (60.7%) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година.

В евро са деноминирани 80.1% от брутните външни задължения, при 84.7% година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юни 2022 г. е 7028.9 млн. евро (8.9% от БВП). Спрямо края на юни 2021 г. (8358.6 млн. евро, 12.3% от БВП) той намалява с 1329.7 млн. евро (15.9%).

Външните задължения на Централната банка са 2101.1 млн. евро (2.7% от БВП). Те се повишават с 1271.4 млн. евро (153.2%) спрямо края на юни 2021 г. (829.7 млн. евро, 1.2% от БВП).

Външните задължения на сектор Други парични финансови институции са 5621 млн. евро (7.1% от БВП). Те се увеличават с 1418.9 млн. евро (33.8%) спрямо края на юни 2021 г. (4202 млн. евро, 6.2% от БВП).

Външните задължения на Други сектори са 13 043.1 млн. евро (16.5% от БВП). Те нарастват с 582.7 млн. евро (4.7%) спрямо същия месец на миналата година (12 460.4 млн. евро, 18.4% от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 13 701.9 млн. евро (17.3% от БВП) в края на юни 2022 г., което е с 296 млн. евро (2.1%) по-малко в сравнение с края на юни 2021 г. (13 997.9 млн. евро, 20.6% от БВП). То е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 33% към края на юни 2022 г., при 35.1% година по-рано.

За януари – юни 2022 г. общият нетен поток е положителен, в размер на 1163.9 млн. евро (1.5% от БВП) при положителен поток от 572 млн. евро (0.8% от БВП) за януари – юни 2021 г.

Нетният външен дълг в края на март 2022 г. е отрицателен в размер на 20 569.5 млн. евро (26% от БВП), като увеличава отрицателната си стойност със 741.1 млн. евро (3.7%) спрямо края на декември 2021 г. (отрицателна стойност от 19 828.4 млн. евро, 29.2% от БВП). Намалението се дължи както на намалението на брутния външен дълг (с 342 млн. евро, 0.8%), така и на увеличението на брутните външни активи (с 399.2 млн. евро, 0.6%).

Източник: БНБ

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!