Горещи новини

Болници

МБАЛ Разлог

“Многопрофилна болница за активно лечение – Разлог” ЕООД се състои от четири функционално  обособени структурни блока:

  1. Консултативно- диагностичен блок
  2. Стационар
  3. Административно- стопански блок
  4. Аптека

Легловия фонд на „МБАЛ – Разлог“ ЕООД е 134 легла.

В лечебното заведение има разкрити 220 щатни длъжности, от които:

  • 40 лекари,
  • 110 специалисти по здравни грижи,
  • 70 друг персонал.

 


error: Content is protected !!