Горещи новини

Археологически паметници

Писана църква

Писаната църква’’ е разположена в подножието на Северен Пирин на 7км югозападно от Разлог. Това е археологически обект с две вписани една в друга църкви от различни епохи – раннохристиянска базилика от V-VІ в. с манастирска сграда и типичната за същинското българско Средновековие – триконхална църква от ХІІІв. „Писаната църква” е култов обект, където в продължение на 1000 години са звучели посланията на Христовата вяра.

В непосредствена близост до Писаната църква /на 500 и 1000 метра/ са руините на още две средновековни църкви – „Бялата църква” и „Св. Никола”.


error: Content is protected !!