Горещи новини

Агенцията по заетостта пуска нови услуги за безработни

-10:15-Razloginfo.com

Агенцията по заетостта подготвя старта в цялата страна на 3 нови, 5 подобрени услуги и 7 пакета стандартизирани услуги за безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда. За целта през миналата седмица се проведоха работни срещи в 7-те региона от страната, в които прилагането на услугите ще започне от 1-ви юли.

Тази дейност е част от стратегията за модернизация на Агенцията по заетостта. Целта е своевременното преориентиране на действията към актуалните потребности на безработните лица и най-вече към тези, които имат нужда от подкрепа за активиране и включване в трудовия пазар.
Новите услуги, които бяха във фокуса на срещите и които Агенцията по заетостта ще въведе в своята работа съвсем скоро, са „Консултация и менторство след започване на работа“, „Мобилно бюро по труда“ и „Семеен трудов консултант“. Те са свързани с прилагане на по-широк и задълбочен индивидуален холистичен подход към всяко регистрирано или нерегистрирано в бюрото по труда неработещо лице в трудоспособна възраст. Дискусиите продължиха с коментари относно новостите и ефектът, който се постига чрез прилагането на подобрените услуги „Ателие за търсене на работа“, „Информиране, консултиране, мотивиране“, „Насочване и подпомагане за включване в професионално обучение и за усвояване на ключови компетентности“, „Стажуване, чиракуване, обучение по време на работа, практика по време на учене“, „Провеждане на трудови борси“, „Ден на работодателя“ и други информационни събития за търсещи работа лица, неактивни лица и работодатели. Стандартизираните пакети услуги, които също са обект на модернизация, са насочени към безработни лица от следните 7 групи: младежи, лица над 50-годишна възраст, продължително безработни, лица с основно или по-ниско образование, с трайни увреждания, самотни родители и/или майки с деца до 5-годишна възраст и освободени от местата за лишаване от свобода.Новите и подобрени услуги, както и стандартизираните пакети услуги за 7 от уязвимите групи на пазара на труда, бяха апробирани пилотно в бюрата по труда в регионите Благоевград и Монтана. Резултатите от пилотното прилагане се анализираха текущо, преработиха се методическите материали с оглед тяхното оптимизиране и адаптиране към технологията на работа на бюрата по труда и промените на сегашния трудов пазар. На тази основа експертите от двата региона изведоха основните параметри и различия спрямо досегашните подходи и услуги към уязвимите групи и на работните срещи ги представиха на колегите си от останалите седем региона.
В срещите в София, Ловеч, Пловдив, Хасково, Варна, Русе и Бургас участваха психолози, кейс мениджъри, консултанти и експерти трудово посредничество и активна политика от всички бюра по труда и регионалната служба в съответната територия. Те директно получиха информация за придобития опит и постигнатите резултати, както и практически съвети за организацията и прилагането на услугите от колегите си от бюрата по труда във Враца, Монтана, Благоевград, Разлог, Кюстендил и регионалната служба по заетостта в Благоевград. Екипите от главна дирекция „Услуги по заетостта“ на Агенцията по заетостта съдействаха и конкретизираха стъпките и етапите за подготовка и внедряване на новите и подобрени услуги и стандартизирани пакети услуги в общото портфолио услуги за безработни от уязвимите групи лица, както и действията, които до края на 2019 г. ще се предприемат на всички нива за подпомагане и осигуряване на успешното им и ефективно приложение.

Източник: Информационна агенция „КРОСС“

Последвайте ни:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Всички коментари, мнения и твърдения принадлежат на техните автори. Блогът не носи отговорност за преки или косвени вреди от тези коментари, мнения и твърдения.

error: Content is protected !!