Обратно в Портала на Разлог

Телефонен код на Разлог: 0747

Александър Цанковски - Частен съдебен изпълнител, кантора Разлог тел:80 102
Алма тел.: 80 527
Ариана - Илия Джунев тел:80 459
Архиерейско наместничество тел:80 565
Бизнес център "Места" ЕООД
тел.:800 10; тел./факс:800 11
"Балканстрой" АД тел.:80 515; 80 516
Банка ДСК АД клон Разлог тел.:80 801;80 802 ;80 806
Банка Хеброс АД - клон Разлог тел.:80 020; 80 021; 80 030
Банка Биохим тел.:80 036
Юробанк България АД /Пощенска банка/ тел.:89 081; 89 082; факс:80 033
"БИКС" ЕООД тел./факс:80 202, тел.: 80 201; 80 203
БКО ООД тел.:80 596
БСП тел.:80 239
ВиК ЕООД тел.:80 101; 80 105
ВМРО клуб тел.:80 450
Волейболен клуб "Пирин " тел.:80 247
ДВСК /ветеринарна служба/ тел.:80 228
ДЗИ тел.:80 271, 80 272
Джинжерица АД тел.:80 274
Дирекция Бюро по труда Разлог тел.:80 900, 800 901 - 80 905
Дирекция национален парк Пирин тел.:80 548
Дирекция национален парк Рила тел.:80 547
Дневен дом за лица с увреждания тел.:80 463
Дом за стари хора тел.:80 140
Дружество за заетост тел.:80 204
Държавна дивечовъдна станция тел.:80 160, 80 170, 80 162/3
Електроразпределение - клон Разлог тел.:80 040/1-9
Ем-ойл ЕООД тел. 80 501
ЕТ"Елза Борисова" аптека тел.:80 308
ЕТ "д-р Георги Пенджаков" стоматолог тел.:80 584
ЕТ "Снежана Иванова -Айглес" оптика тел.:80 277
ЗПАД Алианц България АД тел.:80 612
ЗПАД Булстрад тел.:80 486, 80 487
ЗПД Витоша ПД тел.:80 398
Извора АД тел.: 80 413
Ико ЕООД тел.:80 004, 80 005 
Исторически музей Разлог тел.:80 546
Кейбъл България АД /кабелна телевизия/ тел.:80 321
КТ Подкрепа тел.:80 394
КФ "Братя Каназиреви" - аптека тел.:80 581
Магнетик хед текнолоджис (България) АД тел.:80 111/12-29/
Майк Медикъл-СМДЛ/диагностична лаборатория/ тел.:80 603
МБАЛ Разлог ЕООД болн. аптека тел.:80 171
МБАЛ Разлог ЕООД управител, гл. счетоводител тел.:80 341, 80 342
 МБАЛ Разлог ЕООД централа тел.:80 345, 80 346
МБАЛ Разлог ЕООД дежурен лекар тел.:80 343
МБАЛ Разлог ЕООД хемодиализа тел.:80 344
Медицински център I Разлог ЕООД централа, управител тел.:80 347, 80 348
Мобилтел ЕАД тел.:80 590
Напоителни системи ЕАД тел.:80 265
Направление Образование /гл.експерт, счетоводител/ тел.:80 290/1
Детска градина 1 тел.:80 292
Детски ясли - директор тел.:80 293
Детска градина 4 тел.:80 294
Детска градина 3 тел.:80 295
Млечна кухня тел.:80 296
Детска градина ОДЗ Кр. Тулилова тел.:80 297
Детска градина Здравец тел.:80 298
Детски комплекс тел.:80 299
Читалище "15.09.1903 г." секретар тел.:80 195
Читалище "15.09.1903 г." Технологичен център тел.:80 196
Читалище "15.09.1903 г." Библиотека тел.:80 197
НОИ - РУ Социално осигуряване тел.:80 551
Нотариус Краси Манев тел.:80 566
Обединени кабелни оператори Око ООД тел.:80 605
Областно пътно управление - началник, каса тел.:80 288/7
Обреден дом Разлог ЕООД тел.:80 304
Община Разлог - гражданска защита тел.:2266
Община Разлог - поземлена комисия тел.:80 074/5
Община Разлог - вила Бяла река тел.:80 076
Община Разлог - зам. кмет - иконом. развитие тел.:80 077
Община Разлог - военен отдел тел.:80 078
Община Разлог - гл. архитект, Н-к ТСУ тел.:80 079
Община Разлог - кмет /централа/ тел.:80 095
Община Разлог - кмет /факс/ тел.:80 081
Община Разлог - гл. счетоводител тел.:80 082
Община Разлог - гражданска защита /специал./ тел.:80 083
Община Разлог - ОРиТ, юрист, КВО, Инв. пр. тел.:80 084
Община Разлог - Земеделие, Екология тел.:80 085
Община Разлог - ЕСГРАОН тел.:80 086
Община Разлог - Търговия тел.:80 087
Община Разлог - секретар тел.:80 088
Община Разлог - ТСУ тел.:80 089
Община Разлог - Председател тел.:80 090
Община Разлог - техн. сътр. "Чов. ресурси" тел.:80 091
Община Разлог - Фронт офис тел.:80 092
Община Разлог - ски влек Кулиното тел.:80 093
Община Разлог - детска педагог. стая тел.:80 094
Община Разлог - Общинска собственост тел.:80 096
Община Разлог - МодРа тел.:80 097/8
Община Разлог - зам. кмет - социални въпроси тел.:80 099
Община Разлог - НУ "Св. Св. Кирил и методий" тел.:80 235
Община Разлог - НУ "Яне Сандански" тел.:80 236
Община Разлог - ОУ "Никола Парапунов" тел.:80 230/1
Община Разлог - СОУ "Бр. П. и Ив. Каназиреви" тел.:80 232/3
Окръжна следствена служба тел.:80 611
Перивол АД тел.:80 131/2-9
Петрол Ад управ.-склад, охрана, управител тел.:80 173/4,6
Петрол АД бензиностанция тел.:80 175/8,9
Пирин Еркюл ООД тел.:80 470
"Пиринхарт" АД
тел.:80 212; 80 210; 80 215
Полежанов ООД тел.: 80 560
ПК Пирин председател тел.:80 430
Политическа партия НДСВ тел.:80 172
Районен съд /председ., адм. секр., р. съдии/ тел.:80 180/1-3
Районен съд -съдия изпълнител тел.:80 184
Районна прокуратура тел.:80 052/3-6
Радио "Бумеранг" тел.:098 63 52 36, 048 88 77 22, 098 83 33 68
РВМС /ветеринарна лечебница/ тел.:80 227
РДВР Благоевград РПУ Разлог централа тел.:80 361/2
РДВР Благоевград РПУ Разлог пожарна тел.:80 363
РДВР Бл-д РПУ тел.:80 364/5
РДВР РПУ Началник тел.:80 366
РДВР РПУ тел.:80 367
РДВР РПУ Силен пост УАТЦ тел.:80 368/9
РДВР РПУ протовопожарна служба тел.:160
РДВР РПУ тел.:166
РДВР РПУ- СОТ тел.:168
РДСР Осеменителна станция тел.:80 278
Рая-Райна Герчева ЕТ тел.:80 472
Рег. център за соц. грижи тел.:80 460/1,2
Ресторант Кипрева къща тел.:80 256
Ресторант Захова маза тел.:80 520
Ресторант Болярите, Пицария Папи тел.:80 576
Ресторант Марияна тел.:80 556
РЗОК Благоевград тел.:80 592
РКС Бл-д клон разлог тел.:80 250/51-64
РКС КНСБ тел.:80 248
Районна пощенска станция тел.:80 420/1-6
РСРЗКА /рег. сл. растителна защита/ тел.:80 331
Санита трейдинг АД - централа, офис 80 403/5-9
СДС клуб тел.:80 353
 Сдружение Ловно дружество дружество тел.:80 199
Сортови семена-98 АД Разлог тел.:80 142
Счетоводна къща Иво Елчинов тел.: 80 608
Синия кът ЕТ тел.: 80 594
СУАБ СБА ЕООД клон Разлог тел.:80 881/2
ТВД Разлог услуги номератор тел.:3131
ТВД Разлог тел.:6 050, 6054, 80 150
ТВД Разлог началник тел.:80 100/150 ф
ТВД Разлог счетоводител тел.:80 200
ТВД Разлог телефонна каса, касиер тел.:80 630
ТДД Данъчно подразделение Разлог -началник тел.:80 221
ТДД Данъчно подразделение Разлог -секретар тел.:80 222
 ТДД Данъчно подразделение Разлог тел.:80 223,4,5,6
Техникум по МСС
тел.:80 156/7-9
ТХВП и Т
тел.:80 151/2-4
Техикум по транспорт
тел.:80 144/5-9
Топливо АД Бл-д клон Разлог тел.:80 456
Транспирин ООД Автогара тел.:80 240
Транспирин ООД управител, счетоводство тел.:80 241/2
Туристическо дружество Пирин/хижа, секретар, кафе/ тел.:80 355/6,7
ХЕИ - началник, инспектори тел.:80 428/9
Хамефа Места мебел тел.: 80 640
Централна кооперативна банка АД тел.:80 034; 80 035
ЦСМП Бърза помощ
тел.:150/80 780
Обратно в Портала на Разлог